Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO I OKTAWA

| dodał:

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!


NIEDZIELA Zmartwychwstania Pańskiego - 9 IV 2023

1. Msza Św. w Niedzielę Wielkanocną: godz. 600, następnie 900, 1030, 1200, 1330, 1500 i 1800; w Poniedziałek Wielkanocny – porządek Mszy Świętych niedzielny.

2. Cała Oktawa jest przedłużeniem uroczystości Zmartwychwstania; zapraszamy na Msze Święte, a także na Nowennę do Miłosierdzia Bożego o godz. 1500; modlić się będziemy wg intencji podanych przez Pana Jezusa Siostrze Faustynie, a zapisanych w Dzienniczku; pełny tekst Nowenny zamieszczony jest na naszej stronie: www.milosierdzie.archibial.pl. Zapraszamy też do udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu, która po Mszy Świętej o godz. 600 powraca do dolnego kościoła.

w piątek o godz. 1800 Msza Święta z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania

w sobotę o godz. 2100 Apel i nabożeństwo „Drogi Światła”, następnie czuwanie modlitewne zakończone Koronką i Mszą Świętą o północy;

3. W najbliższą niedzielę 16 kwietnia w naszym sanktuarium przypada odpust – Uroczystość Miłosierdzia Bożego; można uzyskać odpust zupełny i szczególne łaski związane z odmówieniem koronki, odbyciem spowiedzi i przystąpieniem do komunii świętej, spełniając konieczne warunki.

"W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar..." (Dz, 699)

Główna Msza Święta ODPUSTOWA, na którą przybędzie XI Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium odprawiona będzie o godz. 1500. Mszę Św. poprzedzi nabożeństwo do miłosierdzia Bożego o godz. 1430; o godz. 1900 „Wieczór Uwielbienia” prowadzony przez nasze wspólnoty; zapraszamy.

4. Na regałach prasowych znajdują się pisma katolickie: Drogi Miłosierdzia, Idziemy, Gość Niedzielny, zestawy broszur Dzień Pański i wydawnictwa o związane z kultem miłosierdzia Bożego.

5. Bóg zapłać Dobroczyńcom: za przygotowanie Grobu Pańskiego i dekoracji (Panu Mirosławowi Kotowiczowi i Służbie Sanktuarium; dekoratorom – (Pani Bernadecie Jakończuk i P. Janowi Stankiewiczowi); dziękujemy za jałmużnę wielkopostną, ofiary na sanktuarium i na kwiaty.

6. Niech zmartwychwstały Jezus obficie obdarza wszystkich miłością i pokojem…

7. Dominikańska Szkoła Wiary w Białymstoku zaprasza na wykład otwarty „Mit, który stał się faktem”, który wygłosi ojciec Gaweł Włodarczyk, dominikanin z Warszawy. Zapraszamy w sobotę 15 kwietnia o godz. 9:00 do Sali Duszpasterstwa Akademickiego w budynku tuż za archikatedrą białostocką. Całość spotkania obejmuje adorację Najświętszego Sakramentu, wykład z dyskusją oraz Mszę Świętą. Wykład skierowany jest do osób dorosłych, bez górnych ograniczeń wiekowych. Można wziąć udział w dowolnej części spotkania bez obowiązku obecności we wszystkich. Więcej informacji na stronie profilowej DSW na Facebooku.

==============================================

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,

t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18:

Zawsze się radujcie.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu

dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie

względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33:

Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy

jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i

nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec

wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie

się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to

wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim

zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba.

Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i

jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas

jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na

wieki wieków.

Wszyscy:

Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy:

Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i

podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby

zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus

przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu

nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy:

Amen.