Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

| dodał:

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 8.O4.2018

1. Dzisiaj:przed kościołem zbierane są ofiary na CARITAS Archidiecezji Białostockiej.

  • godz. 1415: Uwielbienie i Koronka do Miłosierdzia Bożego
  • główna Msza Święta w Godzinie Miłosierdzia Bożego o godz. 1500, przybędą na nią uczestnicy VI Pieszej Pielgrzymki do naszego Sanktuarium.

2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Codziennie w czasie Mszy Św. o godz. 1500 modlić się będziemy w intencjach osób potrzebujących, a także za niosących pomoc. Caritas Archidiecezjalna serdecznie zaprasza Opiekunów, Wolontariuszy i Sympatyków Parafialnych Zespołów Caritas na spotkanie, które odbędzie się w sobotę 14 kwietnia 2018 roku w naszym Sanktuarium; rozpoczęcie o godz. 1000 Mszą Św. w dolnym kościele.

3. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (przeniesioną z 25 marca), obchodzić będziemy jutro 9 kwietnia. Msze Święte odprawiane będą o godz. 630 i 700 (dolny k-ł), 900,1500 i 1800 (główna świątynia). Jest to dzień świętości życia, w czasie Mszy Świętych będzie możliwość podjęcia dzieła duchowej adopcji.

4. VIII ROCZNICA TRAGEDII SMOLEŃSKIEJwtorek 10 kwietnia. Msza Święta w kościele Św. Rocha o godz. 1800, po Mszy Świętej uroczystości pod Pomnikiem Ofiar Tragedii z udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego.

5. Dnia 12 kwietnia br. (czwartek) o godz. 16.30 w Centrum Wystaw.-Konferenc. Arch. Biał. odbędzie się prezentacja nowego wydania bogato ilustrowanej biografii bł. ks. Michała Sopoćki pt. /Ufający/ autorstwa znanego reportera Grzegorza Górnego i fotografa Janusza Rosikonia. Spotkanie poprowadzi Jan Pospieszalski.

6. Również Centrum zaprasza do odwiedzenia wystawy o domu rodzinnym św. Jana Pawła II pt. „Urodziłem się w Wadowicach”. Wystawę można oglądać w budynku Centrum przy ul. Kościelnej 1 A od 9 kwietnia do 11 maja 2018 r. w dni powszednie w godz. 9.30-14.00. Wstęp na wystawę jest wolny.

7. Koncert muzyki chrześcijańskiej i premiera płyty "Do światła z ciemności" w wykonaniu Siostry Julity Zawadzkiej ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny odbędzie się w niedzielę, 15 kwietnia br., o godz. 15.00 w Kinie Ton w Białymstoku. Koncert organizowany jest pod patronatem Arcybiskupa Metropolity.

8. I etap pielgrzymowania Białostockim Szlakiem Bł. Ks. Michała Sopocki: piątek 28 kwietnia 2018: Msza Święta w kościele pw. Świętego Rocha o godz. 1800, a po niej przejście do Katedry. Szczegółowy program zamieszczony jest na folderach.

9. Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się w sobotę, 14 kwietnia br., w godz. 10.00 - 13.00.

10. Msze Święte w tygodniu: o godz. 630, 700 i 1500 - w dolnym kościele; Msza Święta o godz. 1800 - w głównej świątyni; adoracja – w dolnym kościele.

11. Po Mszy Świętej będzie możliwość poświęcenia obrazów oraz dewocjonaliów.

12. Zachęcamy do modlitwy przy relikwiach Bł. Michała, Św. Faustyny i Św. Jana Pawła

13. W księdze oraz na kartkach można zapisać intencje do Miłosierdzia Bożego, prosimy również o wpisanie się do kroniki sanktuaryjnej przez grupy pielgrzymów.

14. W dolnym kościele możemy nawiedzić kryptę, w której spoczywały doczesne szczątki Sługi Bożego Ks. Michała Sopoćki, w holu można obejrzeć wystawy o Bł. Michale.

15. Prasa katolicka, świąteczne wydanie Zwiastuna Miłosierdzia; foldery o sanktuarium oraz o pielgrzymowaniu szlakiem Bł. Michała (na regałach); dewocjonalia, książki.

16. W związku z 10. rocznicą beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, miesięcznik „Drogi Miłosierdzia” oraz Stowarzyszanie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej, zaprasza wiernych do podzielenia się osobistymi lub rodzinnymi wspomnieniami o bł. ks. Michale. Świadectwa te są niezwykle ważne, gdyż dzięki nim możliwe będzie jeszcze lepsze poznanie najbardziej znanego na świecie białostoczanina. Inicjatywie poparcia udzielił Arcybiskup Metropolita Tadeusz Wojda, zapraszając mieszkańców Miasta Miłosierdzia i Archidiecezji, duchownych i świeckich, aby przekazali świadectwa pamięci o naszym Świętym. Wszystkie osoby, które chciałyby podzielić się doświadczeniami osobistego spotkania z ks. Sopoćką, bądź wspomnieniami o ks. Michale przechowywanymi w pamięci rodzin, zapraszamy do kontaktu z redakcją miesięcznika „Drogi Miłosierdzia” lub Stowarzyszeniem Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej.

17. Zaproszenie Służby Liturgicznej Archidiecezji Białostockiej na Wielkanocny Dzień Wspólnoty Służby Liturgicznej, który odbędzie się 14 kwietnia 2018 roku, w parafii św. Floriana i w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku. W ramach tego wydarzenia odbędzie się również spotkanie ministrantów "Seniorów" Archidiecezji Białostockiej. Rozpoczęcie Mszą Świętą w kościele pw. Św. Floriana o godz. 10.00 (rejestracja grup o godz. 9.30).

18. Bóg zapłać Dobroczyńcom i Pielgrzymom...

============================================================================

DUCH ŚWIĘTY PRZYNAGLA NAS

List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia 2018

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

Wraz z całą wspólnotą Kościoła łączymy się w radości podniosłego śpiewu Alleluja, który rozbrzmiewa od Wigilii Paschalnej. Gorącym sercem uwielbiamy Boga Ojca za zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią. W tym świętym czasie przekazujemy wam, najmilsi, serdeczne pozdrowienie i najlepsze życzenia, abyśmy trwali w Duchu Świętym, którym zostaliśmy napełnieni (por. Dz 2, 4). Duch Święty, który jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego, uzdalnia nas do głoszenia ewangelii i prowadzi do pełni życia, którego blask ukazał się w wielkanocny poranek. Dzięki Duchowi Świętemu rodzi się w świecie nadzieja i wzrasta Boża moc w życiu ludzi cierpiących z powodu niesprawiedliwości i różnorodnych niedomagań. W Jego świetle rozpoznajemy ostateczny cel swojego życia, a także wolność i godność dzieci Bożych.

Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia, chcemy pamiętać o słowach papieża Franciszka, który – komentując odczytany przed chwilą fragment ewangelii – wskazał, że pierwszym zadaniem Kościoła zleconym mu przy przekazaniu Ducha Świętego jest niesienie przebaczenia grzechów. „Miłosierdzie – naucza Franciszek – ma kluczowe znaczenie w życiu wiary i jest konkretną formą, poprzez którą ukazujemy zmartwychwstanie Jezusa” (23.04.2017 r.). Wcześniej Papież Benedykt XVI przypominał nam, że Duch Święty na nowo rozpala serca wiernych oraz nakłania ich do miłowania swoich braci i sióstr tak, jak Chrystus ich umiłował, a także do tego, aby czynami miłosierdzia dawali całej ludzkości świadectwo miłości Ojca (por. Deus caritas est, 19). Uwielbiamy dzisiaj Boga za to Jego zbawcze działanie pośród nas.

Ważne jest tutaj świadectwo św. Pawła Apostoła o jego osobistej zażyłości z Duchem Świętym. Apostoł Narodów mówi bowiem, że w pewnym momencie został przez Ducha Świętego „przynaglony”, by udać się do Jerozolimy, chociaż ta podróż wiązała się dla niego z ryzykiem uwięzienia za wiarę (por. Dz 20, 20). Sami możemy dostrzec w naszych sercach i umysłach podobne „przynaglenia”, by np. nie odkładać ważnej decyzji, by udać się w drogę na spotkanie z oczekującym pomocy, by przeprowadzić z kimś ważną rozmowę, by przynieść komuś słowo pociechy lub słowo upomnienia, by zażegnać konflikt, czy rozwiązać problem utrudniający międzyludzkie relacje. Przekonujemy się wtedy, że był to najwyższy czas i należało się pośpieszyć, bo stosowna okazja mogłaby się już nigdy nie nadarzyć. Duch Święty – szanując naszą wolność – podpowiada takie czyny miłosierdzia, jakich sami nie bylibyśmy w stanie odkryć. Dzięki mocy Ducha Świętego możemy zatem przynosić konkretne owoce miłości. A „owocem Ducha jest: miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23). Te owoce służą dobru wspólnemu. Dostrzegamy je w życiu wielu wierzących, którzy posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, kierują się zasadą chrześcijańskiej miłości – caritas, okazywanej ubogim, chorym, pogardzanym, zapomnianym i wszystkim potrzebującym pomocy.

Dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia Bożego to także święto patronalne Caritas. A zatem jest to szczególna okazja, aby wypowiedzieć słowo uznania i wdzięczności pod adresem wszystkich pracowników i wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolnych i Akademickich Kół Caritas. Przez wasze wrażliwe serca i pomocne dłonie Duch Święty pociesza strapionych, niesie konkretną pomoc w trudnościach oraz wielu naszym siostrom i braciom przywraca utraconą godność. Bogu niech będą dzięki za wszystkich, którzy przynagleni Jego Duchem spieszą z pomocą swoim bliźnim, spontanicznie włączając się w akcje i dzieła charytatywne. Radością napełnia fakt, że w ciągu roku działalność charytatywną Kościoła w Polsce podejmuje ponad 800 instytucji realizujących 5 tysięcy różnego rodzaju dzieł, z których pomoc dociera do 3 milionów potrzebujących.

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatem wojny w Syrii. Wskutek konfliktu trwającego już 7 lat ponad 5 milionów osób uciekło z kraju, a liczba przesiedleńców wewnętrznych w Syrii szacowana jest na co najmniej 6,5 miliona. Pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 milionów dzieci. Rodzinom brakuje środków, by zaspokoić podstawowe potrzeby. W skrajnie trudnej sytuacji znajdują się mieszkańcy miasta Aleppo, którzy – poza ubóstwem i niepewnością – zmagają się ze skutkami trwających działań wojennych. Wśród wielu inicjatyw, mających na celu niesienie pomocy cierpiącym Syryjczykom, jest realizowany przez Caritas Polska program „Rodzina Rodzinie”, który umożliwia materialne wspieranie konkretnej rodziny przez określone środowisko, instytucję, wspólnotę, rodzinę lub pojedyncze osoby. Aktualnie w ramach tego programu objętych jest stałą pomocą niemal 10 tysięcy syryjskich rodzin. W imieniu tych rodzin serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to dzieło miłosierdzia i nadal będą je wspierać.

Przeżywając Rok Świętego Stanisława Kostki i angażując się w przygotowania do zwołanego w październiku 2018 r. Synodu Biskupów w Rzymie, poświęconego młodzieży i rozeznawaniu powołania, zachęcamy do realizowania przynagleń Ducha Świętego, do wytrwałej modlitwy i praktycznych czynów miłości. Niech nadal powstają i rozwijają się grupy charytatywne w placówkach oświatowych i akademickich, wspierane przez odważną dyrekcję i pełną poświęcenia kadrę pedagogiczną. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości nie zapominajmy również, że postawy zaszczepiane wśród młodego pokolenia wpisują się na trwałe w etos całego narodu. Nie może również zabraknąć osób żywo zaangażowanych w Zespołach Caritas działających w parafiach oraz wolontariuszy skupionych wokół placówek pomocowych, aby wzrastała miłość bliźniego, zakorzeniona w nauce Zbawiciela i dająca obietnicę wiecznego szczęścia.

Caritas funkcjonuje m.in. dzięki ofiarom i darom rzeczowym, pochodzącym od osób prywatnych oraz wpłatom 1% z podatku dochodowego, a także dzięki wpływom z akcji dobroczynnych, darowizn, subwencji i dotacji, pochodzących od krajowych lub zagranicznych instytucji państwowych, samorządowych i społecznych. Już teraz wyrażamy wdzięczność wszystkim darczyńcom wspierającym działalność charytatywną oraz tym, którzy zechcą złożyć ofiarę zbieraną dziś do puszek w całej Polsce dla podopiecznych Caritas. Niech Maryja Matka Miłosierdzia wyjedna nam wszystkim obfitość łaski u swego Syna.

Wszystkim Wam, Siostry i Bracia udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce