Aktualności

NOWENNA OPIEKI NMP OSTROBRAMSKIEJ PROGRAM

| dodał:

NOWENNA OPIEKI

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY OSTROBRAMSKIEJ, MATKI MIŁOSIERDZIA


Katedra Białostocka, 7 – 15 listopada 2022 roku, godz. 18.00; 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku: 

  • po Mszy Świętej o godz. 15.00 (prowadzą Czciciele Miłosierdzia Bożego), 

  • po Mszy Świętej o godz. 18.00 - w kaplicy przed obrazem Matki Bożej Miłosierdzia


=========================================================================================================================

NOWENNA DO Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej MATKI MIŁOSIERDZIA przed OBRAZEM w naszym sanktuarium.


Dzień pierwszy - 7 listopada

Pieśń:
Witaj Panno…

Pozdrawiamy Cię, najchwalebniejsza Królowo i Matko Miłosierdzia, słynąca cudami w Ostrobramskim Obrazie. W Twojej miłosiernej postawie Maryjo widzimy i wielbimy miłosierdzie Boga Stwórcy i Jezusa naszego Zbawiciela. Błagamy Cię pokornie zapal serca nasze miłością i udziel nam łaski wytrwania w służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.

Zawierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Matko Kościoła całą naszą archidiecezję i sanktuarium, duszpasterzy, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych. Uproś nam u Twego Syna tę łaskę, aby umacniała się wśród nas jedność i wiara dla dobra całego Kościoła, abyśmy wszyscy zjednoczeni więzami miłości ofiarnie pracowali w Winnicy Kościoła Świętego i budowali Królestwo Boże w sercach ludzkich. 

Litania Loretańska; Modlitwa: O Pani moja

Pieśń: O jasności i światłości…

-----------------------

Dzień drugi - 8 listopada

Pieśń:
Witaj Panno…


Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia i Pani świata, która w Ostrej Bramie i w naszym sanktuarium wyświadczasz wielkie łaski wszystkim, którzy się do Ciebie uciekają, pozdrawiamy Cię miłością całego stworzenia prosząc pokornie, abyś nam u Syna Swojego wyjednała potrzebne dary i doprowadziła bezpiecznie do niebieskiej chwały.
O Matko Miłosierdzia i Królowo Apostołów, Tobie, która jesteś ziemią kapłańską, oddajemy naszych biskupów z Ks. Arcybiskupem Metropolitą i kapłanów naszej archidiecezji. Wypraszaj im u Boga potrzebne łaski, aby wspierani nieustannie mocą i światłem Ducha Świętego, mogli bezpiecznie prowadzić powierzoną sobie Bożą Owczarnię do pełni życia i szczęścia. Maryjo, wyjednaj alumnom naszego Seminarium, aby podążając za Tobą drogą duchowego piękna, w Twojej szkole uczyli się ewangelicznego życia, miłości Boga ponad wszystko, nieustannej kontemplacji Słowa Bożego i gorliwej służby braciom w Winnicy Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Litania Loretańska; Modlitwa: O Pani moja

Pieśń: O jasności i światłości…

--------------------------------------

Dzień trzeci - 9 listopada

Pieśń:
Witaj Panno…

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, która umieściłaś swój święty Wizerunek w Ostrej Bramie, a także w naszej świątyni, aby wszyscy w swoich potrzebach przychodzili do Ciebie jako do Matki i Opiekunki stajemy przed Tobą jako dzieci prosząc pokornie, abyś nas przytuliła do Swego matczynego Serca i poleciła Swojemu najmilszemu Synowi.
Oddajemy Ci o Matko Miłosierdzia i Królowo rodziny całą naszą parafię. Wypraszaj obfitość łaski duszpasterzom, posługującym tutaj siostrom, oraz wszystkim kapłanom i osobom konsekrowanym pochodzącym z tej parafii. Otaczaj swoją opieką wszystkich wiernych. Niech Chrystus, Twój Syn, będzie dla ludzi starszych i samotnych - ostoją i mocą; dla dźwigających krzyż cierpienia - siłą i miłością; niech króluje poprzez swoją miłość i prawo we wszystkich rodzinach, będąc źródłem ich szczęścia, jedności i siły; niech wpływając swą łaską na serca dzieci i młodzieży, uczyni je gorliwymi w naśladowaniu Ewangelii, aby stawały się wzajemnie dla siebie apostołami dobroci.

Litania Loretańska; Modlitwa: O Pani moja

Pieśń: O jasności i światłości…

---------------------------------------------

Dzień czwarty - 10 listopada 

Pieśń: Witaj Panno… 

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, która przez Swój święty Ostrobramski Obraz uzdrawiasz chorych, przywracasz życie umarłym - uzdrów nasze grzeszne dusze, abyśmy przy Twojej pomocy uniknęli śmierci wiecznej i żyli z Tobą oraz z Synem Twoim Jezusem Chrystusem w wiecznej szczęśliwości. Oddajemy Ci, o Matko Miłosierdzia i Matko łaski Bożej, wszystkich dobrodziejów duchowych i materialnych naszego sanktuarium, wstawiaj się za nimi, aby Bóg darzył ich obficie swoją łaską i prawdziwie chrześcijańską radością. Wejrzyj Matko na tych, którzy pracą umysłu i rąk wznieśli tę świątynię i to sanktuarium, i wyjednaj wszelkie łaski i wszelkie błogosławieństwo żyjącym, a radość wieczną zmarłym. 

Litania Loretańska; Modlitwa: O Pani moja

Pieśń: O jasności i światłości…

---------------------------------------------

Dzień piąty - 11 listopada

Pieśń:
Witaj Panno…

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, źródło wody żywej, z obfitości której każdy może zaczerpnąć, wspomóż nas łaską Swoją świętą, broń przed zagrożeniami świata i doprowadź szczęśliwie do portu zbawienia.
Oddajemy Ci, o Matko Miłosierdzia i Wspomożycielko wiernych, wszystkich zmarłych z naszej archidiecezji i parafii, zmarłych czcicieli miłosierdzia Bożego, naszych rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, krewnych i dobrodziejów. Uproś dla nich u Boga przebaczenie i łaskę uczestnictwa w radości zbawionych, aby przez całą wieczność mogli poznawać niezgłębione tajemnice miłości Bożej.

Litania Loretańska; Modlitwa: O Pani moja

Pieśń: O jasności i światłości…

--------------------------------------
Dzień szósty - 12 listopada

Pieśń: Witaj Panno…

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia i Pani całego świata, która przez Swój święty Obraz wszystkim uciekającym się do Ciebie niezliczonych łask udzielasz, wspomóż nas, abyśmy żyjąc na ziemi, sercem przebywali w niebie, a chwaląc Cię nieustannie zasłużyli, by oglądać Ciebie i z Tobą królować wiecznie.
Oddajemy Ci, o Matko Miłosierdzia i Pocieszycielko strapionych, wszystkich, którzy zawierzając Bożej miłości, powierzyli się naszym modlitwom. Wyjednaj im, aby otrzymali przebaczenie i radość, a ich modlitwy zostały wysłuchane zgodnie z najświętszą Wolą Boga. Niech trwając w dziękczynieniu za otrzymane dobra, umacniają w sobie wiarę i miłość, i coraz głębiej przeżywają tajemnicę miłosiernej obecności Boga w swoim życiu. 

Litania Loretańska; Modlitwa: O Pani moja

Pieśń: O jasności i światłości…

---------------------------------------------------

Dzień siódmy - 13 listopada

Pieśń: Witaj Panno…

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, łaskawa i szczodrobliwa w tym świętym Obrazie. Stajemy przed Tobą wyznając naszą słabość, grzeszność i niedoskonałość, prosząc byś wyjednała nam u Syna Twojego, najdroższego Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, łaskę wiary, nadziei i miłości, abyśmy za Twoją przyczyną doszli do szczęśliwości wiecznej.
Polecamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Królowo członków wspólnot i dzieł duszpasterskich naszego sanktuarium. Uproś u Syna Swego tę łaskę, aby wierni charyzmatowi, niosąc światu miłosierdzie, pokój i dobro, ukazywali wszystkim, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec Niebieski i pociągali wielu na drogę świętości. 

Litania Loretańska; Modlitwa: O Pani moja

Pieśń: O jasności i światłości…

----------------------------------------
Dzień ósmy - 14 listopada

Pieśń: Witaj Panno…

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, Pocieszycielko strapionych, upadamy na kolana przed Twoim świętym Obrazem. Do kogóż mamy się udać w swoich cierpieniach, jeśli nie do Ciebie, Matko? Pociąga nas ku Tobie niepojęta dobroć Twojego Serca i moc Twojego wstawiennictwa u Syna.
Polecamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Królowo, Apostołów Miłosierdzia Bożego w naszym sanktuarium i na całym świecie. Niech nieustannie wpatrują się w przykład życia bł. Michała Sopoćki. Pomóż im zawsze trwać w uwielbieniu i adoracji Jezusa Miłosiernego, aby wiernie odpowiadali na głębokie wymagania, które wypływają z całkowitej miłości do Chrystusa, oraz z oddania się bez zastrzeżeń misji Kościoła.

Litania Loretańska; Modlitwa: O Pani moja

Pieśń: O jasności i światłości…

Dzień dziewiąty - 15 listopada

Pieśń: Witaj Panno…

O przedziwna Matko Zbawiciela naszego, Niepokalana Dziewico, Maryjo Ostrobramska, pełna słodyczy i łagodności. Upadamy na kolana przed Twoim świętym Wizerunkiem i błagamy o Twoje miłosierdzie. Ufni w Twą dobroć i łaskawość, uciekamy się pod Twoją obronę, u Ciebie bowiem słabi znajdują moc i pokrzepienie.
Zawierzamy Tobie, o Matko Miłosierdzia i Królowo, naszą wspólnotę gromadzącą się codziennie na Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, Koronce , nabożeństwach, Apelu Jasnogórskim. Bądź zawsze z nami jako nasza Matka i kształtuj nasze serca na wzór Twojego. Spraw, aby wszyscy trwali na straży wartości przekazywanych przez Kościół Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Litania Loretańska; Modlitwa: O Pani moja

Pieśń: O jasności i światłości…

MODLITWY W CZASIE NOWENNY

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Ta ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nas pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

O Pani moja, Święta Maryjo! Twojej łasce, osobliwej straży i miłosierdziu Twojemu, dzisiaj i każdego dnia,i w godzinę śmierci mojej, duszę i ciało moje polecam. Wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie uciski i dolegliwości, życie i koniec życia mojego Tobie poruczam, aby przez zasługi Twoje wszystkie uczynki moje były sprawowane i rządzone według Twojej i Syna Twojego woli. Amen.

=========================================================================================================================

NOWENNA OPIEKI

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY OSTROBRAMSKIEJ, MATKI MIŁOSIERDZIA

Katedra Białostocka, 7 – 15 listopada 2022 roku, godz. 18.00


PONIEDZIAŁEK, 7 listopada 2022

Część Dekanatu Białystok Śródmieście

(parafie: Wniebowzięcia NMP, św. Wojciecha, Ducha Świętego, św. Anny)


WTOREK, 8 listopada 2022

Część Dekanatu Białystok Śródmieście

(parafie: NMP Matki Kościoła, św. Karola Boromeusza, św. Józefa Obl., św. O. Pio)


ŚRODA, 9 listopada 2022

Część Dekanatu Białystok Starosielce (parafie: św. Jadwigi Królowej, NMP z Guadalupe,

św. Rocha, bł. Bolesławy Lament, Matki Bożej Różańcowej) i Dekanat Dąbrowa Biał.


CZWARTEK, 10 listopada 2022

Dzień Kapłanów


PIĄTEK, 11 listopada 2022

Dzień Małżeństw i Rodzin

Część Dekanatu Białystok Starosielce (parafie: św. Andrzeja Boboli, Przemienienia Pańskiego, św. Rafała Kalinowskiego, Choroszcz, Konowały) i Dekanat Wasilków


SOBOTA, 12 listopada 2022

Dzień Młodzieży oraz Liturgicznej Służby Ołtarza – „Dzień u Mamy”

Dekanaty: Białystok Bacieczki, Sokółka i Krynki


NIEDZIELA, 13 listopada 2022

Dzień Życia Konsekrowanego

Osoby Zakonne, Świeccy Konsekrowani, Franciszkański Zakon Świeckich

Parafia Wniebowzięcia NMP w Białymstoku


PONIEDZIAŁEK, 14 listopada 2022

Dekanaty: Białystok Białostoczek, Knyszyn i Mońki


WTOREK, 15 listopada 2022

Dekanaty: Białystok Nowe Miasto, Białystok Dojlidy i Korycin


ŚRODA, 16 listopada 2022

UROCZYSTOŚĆ NMP OSTROBRAMSKIEJ, MATKI MIŁOSIERDZIA,

GŁÓWNEJ PATRONKI ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ

Godz. 17.15 – Nabożeństwo Różańcowe

Godz. 18.00 – UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA

NOWENNA OPIEKI I UROCZYSTOŚĆ

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY OSTROBRAMSKIEJ, MATKI MIŁOSIERDZIA

„Maryja Matka Kościoła”

Archikatedra białostocka, 7 – 16 listopada 2022 roku, godz. 18.00


Poniedziałek, 7 listopada 2022

Temat Maryja Matka Wiary – sakrament chrztu

Formularz MM – Najśw. Maryja Panna, Obrona wiary, s. 149

LM – s. 153 (Jdt 13,14.17-20; Łk 11,27-28)

Celebrans Abp Józef Guzdek

Kaznodzieja Bp Henryk Ciereszko

Liturgia Asysta: AWSD, Liturgia: par. św. Anny w Białymstoku, Chór/schola: par. św. Anny w Białymstoku

Wtorek, 8 listopada 2022

Temat Maryja Matka Nadziei – sakrament bierzmowania

Formularz MM – Najśw. Maryja Panna, Matka Świętej Nadziei, s. 156

LM – s. 159 (Syr 24,9-12.19-22; J 2,1-11)

Celebrans Bp Henryk Ciereszko

Kaznodzieja ks. Dariusz Sokołowski

Liturgia Asysta: par. NMP Matki Kościoła, Liturgia: par. św. Karola Boromeusza; Chór/schola: par. NMP Matki Kościoła

Środa, 9 listopada 2022

Temat Maryja Ucieczka Grzeszników – sakrament pokuty i pojednania

Formularz Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Lekcjonarz T. VI

Celebrans Bp Henryk Ciereszko

Kaznodzieja ks. Zdzisław Karabowicz

Liturgia Asysta: par. bł. Bolesławy Lament, Liturgia: par. MB Różańcowej, Chór/schola: par. św. Jadwigi Królowej

Czwartek, 10 listopada 2022 Dzień Kapłanów

Temat Maryja Matka Kapłanów – sakrament kapłaństwa

Formularz MM – Najśw. Maryja Panna, Matka Pięknej Miłości, s. 152

LM – s. 156 (Syr 24,17-22; Łk 1,26-38)

Celebrans Abp Józef Guzdek

Kaznodzieja ks. Jerzy Sokołowski

Liturgia Asysta: AWSD, Liturgia: Nadzwyczajni szafarze Eucharystii, Chór/schola: AWSD

Piątek, 11 listopada 2022Dzień Małżeństw i Rodzin

Temat Maryja Matka Kościoła Domowego – sakrament małżeństwa

Formularz MM - Najśw. Maryja Panna z Nazaretu s. 55

LM – s. 45 (Ga 4,4-7; Łk 2,41-52)

Celebrans Bp Henryk Ciereszko

Kaznodzieja ks. Łukasz Kisielewski

Asysta: par. św. Andrzeja Boboli, Liturgia: Duszpasterstwo Rodzin, Chór/schola: par. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana M. w Choroszczy

Sobota, 12 listopada 2022Dzień Młodzieży – „Dzień u Mamy”

Temat Maryja Przyczyna naszej radości – Kościół jako wspólnota

Formularz Msza wigilii: XXXIII ND Zwykła

I czyt.: LM – s. 149 (Iz 61,9-11), II czyt.: niedzielne (2 Tes 3,7-12), Ew. LM – s. 152 (J 15,9-12)

Celebrans Abp Józef Guzdek

Kaznodzieja Ks. Robert Matys

Liturgia Asysta: par. NMP Królowej Rodzin, Liturgia: Duszpasterstwo Młodzieży, Chór/schola: Diakonia Muzyczna

Niedziela, 13 listopada 2022Dzień Życia Konsekrowanego

Temat Maryja Niewiasta Eucharystii – s. Eucharystii

Formularz XXXIII Niedziela Zwykła

Celebrans Abp Senior Edward Ozorowski

Kaznodzieja ks. Radosław Kimsza

Liturgia Asysta: AWSD, Liturgia: Siostry Zakonne, Chór/schola: Siostry Zakonne

Poniedziałek, 14 listopada 2022

Temat Maryja Uzdrowienie Chorych – s. Namaszczenia chorych

Formularz MM – Najśw. Maryja Panna, Uzdrowienie Chorych, s. 178

LM – s. 192 (Iz 53, 1-5.7-10; Łk 1,39-56)

Celebrans Abp Senior Edward Ozorowski

Kaznodzieja ks. Sebastian Kondzior

Liturgia Asysta: par. św. Maksymiliana, Liturgia: par. MB Częstochowskiej w Mońkach, Chór/schola: par. MB Częstochowskiej w Mońkach

Wtorek, 15 listopada 2022

Temat Maryja Królowa Apostołów – misyjny wymiar Kościoła

Formularz MM – Najśw. Maryja Panna, Królowa Apostołów, s. 94

LM – s. 85 (Dz 1,12-14. 2,1-4; J 19,25-27)

Celebrans Abp Józef Guzdek

Kaznodzieja ks. Henryk Ślusarczyk SVD

Liturgia Asysta: Ministranci Seniorzy, Liturgia: par. Niep. Serca Maryi Dojlidy, Chór/schola: par. Niep. Serca Maryi Dojlidy

Środa, 16 listopada 2022

Temat Maryja, Matka Miłosierdzia.

Formularz Uroczystość NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia

Celebrans Abp Józef Guzdek Metropolita Białostocki

Kaznodzieja Abp Józef Guzdek Metropolita Białostocki

Liturgia Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne

Chór i Orkiestra