Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

| dodał:

XXVII Niedziela Zwykła – 7 X 2018

1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie po Mszach Świętych o godz. 1800; różaniec z udziałem dzieci – we środy o godz. 1715 (dolny k-ł); młodzież – w piątki o godz. 1900.

2. Katechezy parafialne w następną niedzielę: godz. 1230 (przed pierwszą komunią św.) - klasy drugie szkół podstawowych; godz. 1800 (przed bierzmowaniem) – klasy trzecie gimnazjum oraz klasy szóste, siódme i ósme szkół podstawowych; godz. 1500 – Msza Święta i spotkanie Apostolstwa Miłosierdzia Bożego.

3. Msza Święta w intencji mieszkańców ul. Kozłowej 8, nawiedzenie OŁTARZYKA MIŁOSIERDZIA, odprawiona będzie 12 października o godz. 1500.

4. Dzień Fatimski przypada w sobotę 13 października. Zapraszamy do licznego udziału w różańcu w świątyni: po Mszach Świętych o godz. 700, 1500, 1800; po różańcu WIECZERNIK MIŁOSIERDZIA i procesja Fatimska.

6. Prasa katolicka: Idziemy i Gość Niedzielny; są również kartki wspominkowe; wypełnione kartki z intencjami i ofiary na wypominki za zmarłych będziemy mogli składać od następnej niedzieli do skarbon ustawionych przy prezbiterium.

7. Uroczystości związane z ogłoszeniem kościoła Św. Rocha Bazyliką Mniejszą odbędą się w najbliższą niedzielę 14 października 2018 o godz. 1100.

8. W związku ze stuleciem odzyskania niepodległości zapraszamy na sztukę
teatralną pt. "Polska - nasza kochana Ojczyzna", która będzie wystawiana
w Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku w dniach 14-21
października br. Szczegółowe informacje na plakacie oraz na stronie
internetowej Parafii Zmartwychwstania Pańskiego.

9. Pielgrzymka Seniorów do Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej
odbędzie się w sobotę, 13 października br. W programie: Msza św. o
godz. 10.00 w Bazylice Różanostockiej, a po niej występy chórów Seniorów
i nabożeństwo różańcowe z Aktem Zawierzenia Matce Bożej. Serdecznie
zapraszamy Emerytów i Rencistów oraz Kluby Seniora do uczestnictwa w pielgrzymce.

10. Duszpasterstwo Akademickie w Białymstoku serdecznie zaprasza studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji wszystkich białostockich uczelni na wspólną modlitwę z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019. Msza święta pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy Metropolity Białostockiego, z udziałem Władz poszczególnych uczelni, sprawowana będzie w niedzielę 14 października o godz. 19.30 w Archikatedrze białostockiej.

11. Zapraszamy nauczycieli naszej archidiecezji i parafii na Mszę Świętą, różaniec i spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Edukacji, w następna niedzielę 14 października o godz. 1800.

12. Aktualna lista oraz grafik LEKTORÓW wraz ze wskazaniami umieszczone są na stronie parafialnej i w gablocie, prosimy o zapoznanie się z nimi.

13 .Zapraszamy na Mszę Świętą w intencji kapłanów naszego dekanatu, we czwartek 11 października o godz. 1000. Będzie jej przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Metropolita wraz z księżmi Dekanatu Białystok Białostoczek.

14. Parafialny Zespół CARITAS organizuje dla SENIORÓW wycieczkę do Białostockiego Muzeum Wsi (Skansenu), w poniedziałek 15 października. Zapisy prowadzone są w siedzibie parafialnej CARITAS (nr tel. 85/651 59 97).

15. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom; za udział w Misjach i rocznicy beatyfikacji, za pomoc w przygotowaniach.

===========================================================================

GRAFIK LEKTORÓW ( 1.09. 2018 - 30.06.2019)


NIEDZIELA

7.00 - A. Sosnowska, T. Siniło, E. Olszewska, B. Jakończuk


9.00 – lektorzy - ministranci,


10.30 – lektorzy KŻR (1,3), lektorzy RRN (2,4),

A.J. Polakowie(1)


11.45 -Rodzice


12.30 - dzieci szk. podst. , rodzice


15.00 - M. Zawadzka(1,5),M. Syczewska (1)

I. Grabska (3), A. Rosińska(4), A. ,

M. Hodun (2), Tarasiuk(5)


18.00 - E. Gulewicz (1), Ł. Gorzelska(3)

H. Jurczenia, M. Wyminko (2,4),

A. Rutkowska

------------------------------------

PONIEDZIAŁEK

6.30 - E.A.Sadowscy

7.00 - H. Jurczenia

15.00 - Siostra / Hodun M.

18.00 – lektorzy RRN

-----------------------------------

WTOREK

6.30 - A.J.Polakowie

7.00 - Z. Borowska

15.00 - G. Suchocka

18.00 – lektorzy „Przyjaciele Oblubieńca”


ŚRODA

6.30 - B. Jakończuk , E.Kaufman-Suszko

7.00 - M. Szulborska

15.00 - J. Zabielska

18.00 - J. Baczewska, W.Wyszyńska, M.Wyminko

-------------------------------------

CZWARTEK

6.30 - A.J.Polakowie; A. Rutkowska

7.00 - Z. Borowska, E.Olszewska

15.00 - J. Krętowska

18.00 -T. Kozak, J. Fiedorowicz

------------------------------------------

PIĄTEK

6.30 - B. Jakończuk

7.00 - M. Szulborska, .T. Siniło

15.00 - G. Suchocka

18.00 – E. Gulewicz, J.Krętowska

------------------------------------------------

SOBOTA

6.30 - A. Sosnowska

7.00 - T. Kozak, K .Dudziński

15.00 - E. Kudlewska, I.Grabska

18.00 - M. Zawadzka, A. Tarasiuk


===========================================================================

AKTUALNA LISTA LEKTORÓW PARAFII

PW. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO


Lp. IMIĘ i NAZWISKO
 • 1.
Marianna Szulborska
 • 2.
Anna Rosińska
 • 3.
Antoni Tarasiuk
 • 4.
Ewa Gulewicz
 • 5.
Maria Zawadzka
 • 6.
Janusz Waleśko
 • 7.
Józef Fiedorowicz
 • 8.
Jan Litwńczuk
 • 9.
Tadeusz Kozak
 • 10.
Iga Grabska
 • 11.
Monika Syczewska
 • 12.
Ewa Kudlewska
 • 13.
Genowefa Suchocka
 • 14.
Janina Krętowska
 • 15.
Janina Zabielska
 • 16.
Jadwiga Baczewska
 • 17.
Bernadeta Jakończuk
 • 18.
Kazimierz Dudziński
 • 19.
Wacława Wyszyńska
 • 20.
Zenobia Borowska
 • 21.
Halina Jurczenia
 • 22.
Elżbieta Olszewska
 • 23.
Teresa Siniło
 • 24.
Anna Rutkowska
 • 25.
Antonina Polak
 • 26.
Jan Polak
 • 27.
Anna Sosnowska
 • 28.
Ewa Sadowska
 • 29.
Andrzej Sadowski
 • 30.
Elżbieta Kaufman Suszko
 • 31.
Magdalena Wyminko