Aktualności

NOWA ARTERIA KOMUNIKACYJNA I RONDO W MIEŚCIE MIŁOSIERDZIA

| dodał:

We wtorek 31 lipca 2018 roku została oddana do użytku nowa arteria komunikacyjna Białegostoku, nosząca nazwę Bł. Ks. Michała Sopoćki (choć jeszcze nie jest opatrzona tabliczkami), Patrona Białegostoku. Jeszcze wcześniej zmotoryzowani mieszkańcy naszego miasta mogli korzystać z nowego ronda (u zbiegu ulic Radzymińskiej i Hajnowskiej), które z kolei nosi nazwę Ks. Zbigniewa Krupskiego, budowniczego, pierwszego proboszcza i kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. 

Ul. Bł. Ks. Michała Sopoćki jest przedłużeniem ul. Sitarskiej na odcinku od ronda Ks. Krupskiego do ul. Świętokrzyskiej. Z nowej ulicy, oprócz mieszkańców Białegostoku,  będą mogli również korzystać pielgrzymi udający się do Sanktuarium od strony Warszawy. 

Inicjatorami obrania takich patronów nowym inwestycjom komunikacyjnym Białegostoku są mieszkańcy miasta, w szczególności Osiedla Białostoczek, związani z Sanktuarium i Stowarzyszeniem Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. Bł. Ks. Michała Sopoćki.

Grono wnioskodawców wyraża wdzięczność:

Księdzu Arcybiskupowi Tadeuszowi Wojdzie, Metropolicie Białostockiemu za pozytywne zaopiniowanie tej inicjatywy; 

Radzie Miejskiej Białegostoku za podjęcie stosownych uchwał; 

Panu Adamowi Polińskiemu, Zastępcy Prezydenta Białegostoku za życzliwą i fachową pomoc formalno-prawną; 

WSZYSTKIM, którzy poparli tę inicjatywę swoimi działaniami lub podpisem.

W piątek 28 września o godz. 15.00 odbędzie się "KORONKA" do Miłosierdzia Bożego przy ulicach i skrzyżowaniach Białegostoku, organizowana przez Stowarzyszenie czcicieli Miłosierdzia Bożego. 

Do 48 dotychczasowych miejsc dołączą jeszcze nowe miejsca: połączenie ul. Bł. Michała Sopoćki z rondem Ks. Krupskiego, gdzie odbędzie się poświęcenie nowej ulicy i ronda. Mamy nadzieją, że dokona tego Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Osiedla Białostoczek i Białostoczan do udziału w modlitwie.