Aktualności

PIELGRZYMOWANIE SZLAKIEM BŁ. MICHAŁA 2019

| dodał:

PLAN PIELGRZYMOWANIA W 2019 ROKU

1.Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – 28 kwietnia 2019, godz.15.00 – główna Msza Święta odpustowa, inaugurująca pielgrzymowanie.

2. Kościół pw. Św. Rocha28 maja 2019, godz. 18.00 (przejście do Katedry). Rozważania i modlitwę na Szlaku prowadzi wspólnota Akcja Katolicka.

3. Bazylika Katedralna – 15 czerwca 2019 , godz. 18.00 (przejście do kaplicy
przy ul. E. Orzeszkowej). Rozważania i modlitwę na Szlaku prowadzi wspólnota Żywy Różaniec.

4. Kościół pw. Św. Józefa i Najświętszego Serca Pana Jezusa – 28 czerwca 2019, godz. 18.00(przejście do kościoła św. Wojciecha). Rozważania i modlitwę na Szlaku prowadzi wspólnota Gloriosa Trinita.

5. Kościół pw. Św. Wojciecha i AWSD– 15 lipca 2019, godz. 18.00 (przejście
do Domu Dziecka przy ul. Słonimskiej). Rozważania i modlitwę na Szlaku prowadzi wspólnota Ruch Rodzin Nazaretańskich.

6. Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej (dom przy ul. Złotej, w którym mieszkał Ks. Michał) – 28 sierpnia 2019, godz. 18.00 (przejście do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa). Rozważania i modlitwę na Szlaku prowadzi wspólnota Przyjaciele Oblubieńca.

7. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa15 września 2019,
godz. 18.00 (przejście do KRZYŻA i KAPLICY przy ul. Poleskiej). Rozważania
i modlitwę na Szlaku prowadzi Wspólnota Krwi Chrystusa.

8. Kaplica Sióstr Jezusa Miłosiernego ul. Poleska – 22 września 2019 godz. 16.30 Msza Święta i przejście do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Rozważania i modlitwę na Szlaku prowadzą Siostry Jezusa Miłosiernego i Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Bł. Ks. Michała Sopoćki „Michael”.

9. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – 27 września 2019 – Msza Święta o godz. 1800 i procesja z relikwiami bł. Michała do Archikatedry Białostockiej.