Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XVIII Niedziela Zwykła 5 VIII 2018

1. Jutro przypada Święto Przemienienia Pańskiego; Msze Święte będą odprawiane o godz. 630, 900, 1500 i 1800 – wszystkie w głównej świątyni; adoracja w dolnym kościele.

2. Święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża przypada 9 sierpnia, natomiast Św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika 10 sierpnia.

3. Na regałach jest prasa: miesięcznik archidiecezjalny „Drogi Miłosierdzia” oraz tygodniki „Idziemy” i „Gość Niedzielny”.

4. Prosimy o przyniesienie kwiatów ogrodowych i polnych oraz owoców i warzyw (w poniedziałek 14 sierpnia - rano) na dekorację z okazji Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

5. Zapraszamy na Koronkę, Mszę Świętą i Drogę Krzyżową w piątki o godz. 1500 (w głównej świątyni) w intencji o wyzwolenie z nałogu alkoholizmu.

6. Apostolstwo Trzeźwości Archidiecezji Białostockiej serdecznie zaprasza
do udziału w przeżywaniu sierpnia - miesiąca abstynencji:

  • 4 sierpnia zapraszamy na VIII Podlaską Biesiadę Trzeźwości - w par. Matki Bożej Miłosierdzia w Wasilkowie (szczegóły na plakatach) oraz na rekolekcje:
  • 10-12 sierpnia w par. MB Pocieszenia w Krypnie,
  • 17-19 sierpnia w par. św. Kazimierza w Białymstoku,
  • 24-26 sierpnia w par. NMP Nieustającej Pomocy w Kozińcach,
  • 26-28 sierpnia w par. Opatrzności Bożej w Michałowie.

Ponadto zapraszamy na comiesięczną modlitwę w intencji osób
uzależnionych - w I soboty miesiąca w parafii Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku, o godz. 18.00.

6. W holu dolnego kościoła (w głębi, po prawej stronie) znajduje się wystawa pt. :WILNO MIASTO MIŁOSIERDZIA. Zapraszamy do obejrzenia.

7. Nawiedzenie ołtarzyka miłosierdzia trwa aktualnie przy ul. Bielskiej. Zapraszamy na spotkanie organizacyjne mieszkańców ul. Kozłowej 3,5,8,10,17/1, 21 oraz domów szeregowych – jutro (poniedziałek 6 sierpnia) po Mszy Świętej o godz. 1800.

8. Msze Święte dziękczynna za nawiedzenie: w intencji mieszkańców ul. Hajnowskiej – 10 sierpnia godz. 1500; w intencji mieszkańców ul. Siemiatyckiej – 4 września godz. 1800.

9. Bóg zapłać Dobroczyńcom.

===========================================================================

PROPOZYCJA ADROACJI „Eucharystia a Maryja”

SIERPIEŃ 2018

Modlitwa wstępna

Panie Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie, w tym miesiącu przygotowując się duchowo do przeżycia dziesiątej rocznicy wydarzenia eucharystycznego w Sokółce, chcemy to nasze przygotowanie w tym miesiącu powierzyć za pośrednictwem Maryi, naszej Matki. Pragniemy trwać przed Tobą razem z Nią. Nikt tak jak Ona nie zgłębiła tajemnicy Eucharystii, bo nikt tak jak Ona nie był tak bardzo z nią zjednoczony. Maryjo, Matko Jezusa i nasza prosimy Cię pokornie, adoruj razem z nami Jezusa, którego przyjęłaś w swoje łono dziewicze, którego wydałaś na świat w Betlejem i z którym nierozerwalnie było związane całe Twoje ziemskie życie, a teraz przebywasz z Nim razem w chwale Ojca i wstawiasz się za nami. Wierzymy, że nasz dar modlitwy podany Jezusowi Twoimi niepokalanymi dłońmi zostanie przez Niego przyjęty i uraduje Jego Boskie serce.

pieśń: O Krwi i Wodo któraś wypłynęła jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie.

WYZNANIE WIARY

P: Wierzymy, Panie Jezu Chryste, że z nieskończonej miłości ku nam ustanowiłeś Najświętszy Sakrament – jako źródło nieskończonego Miłosierdzia. Prosimy Cię, wołając: O Jezu, umocnij naszą wiarę!

W:O Jezu, umocnij naszą wiarę!

P: Wierzymy, że w tej Hostii Najświętszej jesteś obecny z Ciałem i Krwią, Duszą i Bóstwem, jako nasz Bóg, Zbawiciel i Król.

P: Wierzymy w Ciebie, Jezu, gdyż przychodzisz, aby w swoim miłosierdziu uzdrowić duszę i ciało.

P: Wierzymy w Ciebie, Jezu, bo Ty nam objawiłeś miłosiernego Boga.

P: Wierzymy w Ciebie Jezu, że Ty, przebywasz na tym ołtarzu żywy, choć ukryty, jako Bóg i jako Człowiek.

P: O Jezu, umocnij naszą wiarę, abyśmy Cię widzieli nie tylko okiem wiary, ale także okiem miłości miłosiernej i byli zawsze wierni Sercu Twojemu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W: Amen.

pieśń: Ja wiem w kogo ja wierzę

UWIELBIENIE

P: O Jezu, Panie i Boże nasz! Ponieważ wierzymy, że jesteś na tym ołtarzu obecny, oddajemy Ci pokłon w najgłębszej pokorze i czci. Uwielbiamy Cię, wołając: Przyjmij, Jezu, nasze uwielbienie!

W:Przyjmij, Jezu, nasze uwielbienie!

P: Uwielbiamy Cię we wszystkich dziełach rąk Twoich, w których ukazujesz tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia.

P: Uwielbiamy Cię w miłości płynącej do każdego z nas z Najświętszego Sakramentu.

P: Uwielbiamy Cię w łaskach spływających za wstawiennictwem bł. Michała w naszym Sanktuarium.

P: Uwielbiamy Cię w Twoim Najświętszym Sercu, które jest źródłem miłosierdzia

P: Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Zastępów. Niech będzie uwielbiony Przenajświętszy Sakrament teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Pieśń:Jezu miłości Twej

DZIĘKCZYNIENIE

P: Panie Jezu, nieskończona Twa miłość ku nam skłoniła Cię do pozostania z nami w Najświętszym Sakramencie. Przyjmij, o Jezu, nasze dziękczynienie. Wołamy do Ciebie: Dziękujemy Ci, Jezu!

W: Dziękujemy Ci, Jezu!

P: Za świętą Eucharystię, w której Sam Siebie nam dajesz.

P: Za źródło wielkiego miłosierdzia, które jest niewyczerpane.

P: Za Miłość aż do końca.

P: Za wszystkie łaski, którymi nas nieustannie obdarowujesz.

P: O Jezu, przyjmij nasze dziękczynienie, abyśmy Cię nieustannie dostrzegali w życiu codziennym. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W: Amen.

pieśń: Dziękujemy Ci Ojcze nasz

PRZEPROSZENIE

P: Panie Jezu, Boże utajony, z głębi serc naszych, przepraszamy Cię za wszystkie zniewagi, jakie od początku, aż dotąd znosisz. Wołamy: Przepraszamy Cię, Panie!

P: Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez nas znieważany.

P: Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie wyszydzany i bluźnierstwami obrzucany.

P: Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie niegodnie przyjmowany

P: Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie w wielu kościołach opuszczony i zapomniany.

P: Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie wejrzyj łaskawie na nasza skruchę i okaż nam swoje miłosierdzie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

pieśń: Boże litościwy zmiłuj się nad nami

OFIAROWANIE

P:Dobry Jezu, przez wrażliwe na wszelki ból i nędzę Serce Twojej Najświętszej Matki, niech się objawia w dziejach Kościoła i każdego człowieka Twoja wielka miłość miłosierna i przebaczająca. Prosimy Cię, wołając: Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierna!

W: Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierna!

P: Za prześladowany i dyskryminowany w niektórych krajach Kościół Chrystusowy.

P: Za wszystkie wspólnoty chrześcijańskie odłączone od Kościoła powszechnego.

P: Za papieża, biskupów, kapłanów, zakony, za ich duchowy i liczebny rozwój.

P: Za misje katolickie, za powołania kapłańskie i zakonne.

P: Za dzieci i młodzież pozbawioną opieki duchowej i pomocy materialnej.

P: Za rodziców, wychowawców i pracowników służby zdrowia.

P: Za pracowników nauki, profesorów i nauczycieli.

P: Za ciężko pracujących i pozbawionych pracy.

P: Za pogrążonych w mrokach niewiary i walczących ateistów.

P: Za ludzi zniewolonych przez nałogi i konających grzeszników.

P: Za szukających Boga i pragnących z Nim się pojednać.

P: Za wszystkich, którzy potrzebują miłosierdzia Boga.

P: Panie Jezu, daj nam siły w tym miesiącu, abyśmy pochylając się nad tym, jak wielkie i dobre jest Twoje Serce, sami robili wszystko, aby poszczególne wezwania tej litanii pasowały także do naszego serca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W: Amen.

pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem(modlitwa), Chwałą i dziękczynienie, Jezu, ufam Tobie (na zakończenie) 

=============================================================================

Homilia: Eucharystia a Maryja

sierpień 2018

Przeżywamy kolejną pierwszą niedzielę miesiąca, która ma nas duchowo przygotować do przeżycia dziesiątej rocznicy wydarzenia eucharystycznego w Sokółce.I dzisiejsza niedziela skłania nas do refleksji nad tematem związku Maryi z Eucharystią.

Eucharystia od najwcześniejszych czasów nazywana była „łamaniem chleba”, w Dziejach Apostolskich nazwa ta wspomniana jest trzykrotnie (por. Dz 2,42; 20,7; 27.35). Wyrażenie to używane było na określenie posiłku, spotkania przy stole, wspólnoty stołu. Kiedy „wielbimy Boży majestat skryty w Hostii tej” (św. Tomasz z Akwiny, Adorto te…), dobrze jest uświadomić sobie, jaka jest więź Maryi z Eucharystią. Dlatego na samym początku naszych rozważań należy przywołać słowa św. Łukasza, który w Dziejach Apostolskich tak opisuje życie pierwotnego Kościoła: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie (…). Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie” (Dz 2,42-47). Opis ukazujący zgromadzenie wyznawców Chrystusa pokazuje uczniów słuchających słowa Bożego, które połączone jest z łamaniem chleba. Analizując sytuację pierwotnego Kościoła, która została przekazana przez św. Łukasza, możemy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że w Antiochii miały miejsce regularne spotkania wspólnoty. I w tym „trwaniu na modlitwie” towarzyszyła im Maryja, Matka Jezusa.

Przypatrując się życiu Maryi, można stwierdzić, że jest Ona „Niewiastą Eucharystii” (por. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharystia) w całym swoim życiu. Dlatego Kościół, który się urzeczywistnia powinien naśladować Matkę Bożą w swoim odniesieniu do tej Najświętszej Tajemnicy. Maryja jest obecna od samego początku. W historii, Chleb Eucharystyczny, który spożywamy jest tym samym Ciałem, które za sprawą Ducha św. Maryja poczęła w swoim łonie. Ojciec św. Jan Paweł II podkreśla, że: „Maryja w pewnym sensie jest {tabernakulum} – pierwszym {tabernakulum} w historii, w którym Syn Boży pozwala się adorować Elżbiecie” (Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharystia, nr 55). Wprawdzie Ewangelia nic nie mówi o obecności Maryi w Wieczerniku w Wielki Czwartek podczas ustanowienia Eucharystii. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Ewangelia milczy na temat związku Maryi i Eucharystii. To jednak wiemy z relacji św. Łukasza w Dziejach Apostolskich, że Matka naszego Pana była obecna tam wraz z apostołami i niewiastami, zamkniętymi z obawy przed Żydami i wspólnie modliła się z nimi w oczekiwaniu na dar Ducha św. (por. Dz 1,14). Z całą pewnością można stwierdzić, że Maryi nie brakowało podczas sprawowania Eucharystii wśród wiernych pierwszego pokolenia chrześcijan (por. Dz 2,42). Maryja więc ściśle jest związana z ustanowieniem Eucharystii. Ona prowadzi nas do Chrystusa, do Eucharystii.

Także my, ilekroć uczestniczymy we Mszy świętej uświadamiamy sobie obecność Matki Najświętszej w sprawowanej liturgii. Każda Eucharystia, w której wszyscy świadomie, czynnie i pełnie uczestniczymy jest z natury swojej bezkrwawym, sakramentalnym uobecnieniem Ofiary Chrystusa pod postacią Chleba i Wina. Poprzez znaki, gesty i słowa ostatniej Wieczerzy dokonuje się uobecnienie tajemnicy Krzyża. Pan Jezus umierając na krzyżu powierzył Maryi św. Jana, a w Jego osobie nas wszystkich. Także św. Jan otrzymał polecenie, aby przyjął do siebie Matkę Pana. I to wydarzenie, testament Chrystusa z Krzyża, uobecnia się w każdej Mszy św. Zatem Maryja jest obecna – bo musi być obecna ta, która towarzyszyła Chrystusowi aż do końca. Tam, gdzie jest Chrystus, tam musi być też Jego Matka. Stąd też w każdej Mszy św. jesteśmy polecani opiece Matki Bożej, ale też wezwani do tego, abyśmy ją sobie przyjęli, powierzyli siebie Maryi (por. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharystia, nr 57).

W każdej liturgii Kościoła czy to na Wschodzie, czy Zachodzie w modlitwach mszalnych zawsze się wspomina Najświętszą Maryję Pannę. W naszej liturgii już na początku Eucharystii w akcie pokuty wypowiadamy słowa: „Przeto błagam Najświętszą Maryją, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego”. W każdej modlitwie eucharystycznej prosimy, abyśmy przebywali w szczęśliwej wieczności we wspólnocie z Maryją i wszystkimi świętymi. Na przykład w I Modlitwie Eucharystycznej kapłan wypowiada słowa: „Zjednoczeni z całym Kościołem, ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Natomiast w III Modlitwie Eucharystycznej prosimy: „(…) abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą (…)”. Warto wspomnieć jest prefacje Maryjne będące częścią modlitwy eucharystycznej, w których dziękujemy Bogu razem z Maryją i za Maryję. Teologiczna treść poszczególnych prefacji pokazuje nam, kim dla nas jest Matka Boża i jak możemy ją naśladować.

Słowa Maryi wypowiedziane do sług podczas Wesela w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2,5), odnoszą się również do nas. To Maryja, Matka Boga zachęca każdego z nas, abyśmy byli posłuszni poleceniu Jej Syna i przychodzili na sprawowanie Eucharystii z potrzeby serca, a nie z przymusu pod sankcją grzechu ciężkiego. Zachęca nas również abyśmy w pełny sposób brali udział w uczcie eucharystycznej, przyjmując do swego serca uwielbionego Pana pod postacią Chleba i Wina. Jedno jest pewne – nikt tak jak Ona nie rozumiał Tajemnicy Eucharystii i nikt tak jak Ona w niej nie uczestniczył. Kiedy przyjmujemy do swojego serca Jezusa, stajemy się niejako sami „żywym tabernakulum”, dlatego tak jak Maryja winniśmy trwać w postawie głębokiej wdzięczności i adoracji. Dlatego Maryja może być dla nas najlepszym wsparciem i przewodniczką w drodze ku zrozumieniu i przeżyciu Eucharystii, z której Kościół żyje i dzięki której trwa.