Aktualności

DRAMAT SMOLEŃSKI I KATYŃSKI

Niedziela 10 kwietnia to szósta rocznica wydarzenia, które wstrząsnęło POLSKĄ I POLAKAMI, a także Europą i światem. Dlaczego Elita polityczna Rzeczypospolitej Polskiej, udająca się do Katynia na czele z Prezydentem Prof. Lechem Kaczyński

m nie dotarła do celu swojej podróży? Czy była to rzeczywiście katastrofa, czy też jakieś działania spoza pokładu statku powietrznego do tego się przyczyniły?

W świątyni pragniemy modlitewnie wspominać pamięć tego dnia, modlić się za tych, którzy oddali życie dla Ojczyzny, modlić się za Ojczyznę i tych, którzy bezczeszczą jej imię, szydząc ze SMOLEŃSKIEGO DRAMATU.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT POŚWIĘCENIA POLSKI MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

Bł. Ks. Michała Sopoćki

Boże Miłosierny - Stwórco Wszechświata - Boże Ojców naszych - Ojcze

Przedwieczny! Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte

błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego. W poczuciu naszej nędzy - z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę

przebaczenia za grzechy naszego narodu.

W tej chwili wpatrzeni oczyma dusz naszych w Twój święty Majestat,

padamy na kolana wyznając w pokorze, żeśmy prochem i nicością, a grzechy

nasze bez liczby.

Za wszystkie łaski i dary Twoje, Boże Miłosierny, myśmy Ci zapłacili

zdradą Twych świętych przykazań, zdeptaniem Przenajświętszej Krwi Jezusa

Chrystusa.

Tak, Ojcze nasz, zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy! Ale ponieważ objawiłeś

nam, o Boże, że Miłosierdzie Twoje nie zna granic, przeto wołamy z ufnością:

Jezu Miłosierny, Zbawicielu nasz - Miłosierdzia... Miłosierdzia...

Miłosierdzia (ludzie powtarzają trzy razy), Miłosierdzia nad narodem naszym!

W pokorze serca naszego Twemu sercu oddajemy na zawsze wszystkie polskie

rodziny - młodzież polską - naszą ukochaną Ojczyznę. O dobry Panie Boże.

Ojcze nasz, Jezu Chryste Odkupicielu i Bracie nasz, miej Miłosierdzie nad

naszą Ojczyzną, naszą nędzą. Twego Miłosierdzia wzywamy, bo ono jest jedyną

nadzieją naszą. Twemu Miłosierdziu polecamy i poświęcamy nasz biedny naród,

skłócony nienawiścią Kaina i pychą szatana. Daj nam proszącym łaskę, byśmy

zrozumieli swe posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili się z grzechów,

byśmy z całym przekonaniem i w duchu szczerości praktykowali Twoje i Kościoła Twego przykazania!

Daj moc ducha polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i wychowawczej. Daj młodzieży polskiej całą głębię wiary naszych praojców.

Dokonując tego aktu poświęcenia i oddania Twemu Miłosierdziu, wołam: Boże,

daj Ojczyźnie naszej i światu całemu tak upragniony pokój - pokój w duszy i sercach - pokój między wszystkimi narodami.

O Jezu, w dzień przyjścia Twego nie bądź nam sędzią, ale Ojcem

Miłosierdzia. (Wierni powtarzają to ostatnie zdanie).

Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie! (trzy razy).