Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

| dodał:

JEZU, UFAM TOBIE!

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 11.O4.2021

1. Dzisiaj Msze Święte są odprawiane wg porządku niedzielnego; do skarbonek możemy złożyć ofiary na CARITAS Archidiecezji Białostockiej.

2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 77. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Jesteśmy wezwani do miłosierdzia”. Wraz z parafialną CARITAS modlić się będziemy w intencjach osób potrzebujących; prosimy o zgłaszanie osób/rodzin będących w szczególnie trudnej sytuacji, zachęcamy również do ofiarności na ten cel.

3. Przypominamy, że Ołtarzyk miłosierdzia nawiedza rodziny przy ul. Bitwy Białostockiej; prośba o kontaktowanie się i współpracę mieszkańców poszczególnych bloków w przekazywaniu ołtarzyka.

4. Codziennie o godz. 2020 odmawiany jest różaniec w intencji o ustanie epidemii korona wirusa; zapraszamy do udziału w codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu, również całonocnej z czwartku na piątek i z piątku na sobotę.

5. I etap pielgrzymowania Białostockim Szlakiem Bł. Ks. Michała Sopocki odbędzie się 28 kwietnia 2021: Msza Święta w kościele pw. Świętego Rocha o godz. 1800, a po niej przejście do Katedry; szczegółowy program zamieszczony jest na stronie www i podawany będzie w ogłoszeniach parafialnych.

6. Msze Święte w tygodniu odprawiane będą w głównej świątyni; adoracja – w dolnym kościele.

7. Po Mszy Świętej będzie możliwość poświęcenia obrazów oraz dewocjonaliów.

8. Zachęcamy do modlitwy przy relikwiach Bł. Michała, Św. Faustyny i Św. Jana Pawła

9. W księdze pamiątkowej oraz na kartkach można zapisać intencje do Miłosierdzia Bożego, grupy nawiedzające sanktuarium, zarówno dziś jak też w innym czasie niech wpiszą się do kroniki.

10. W dolnym kościele możemy nawiedzić kryptę, w której spoczywały doczesne szczątki Sługi Bożego Ks. Michała Sopoćki, w holu dolnego kościoła można obejrzeć wystawy o Bł. Michale.

11. Obrazki i foldery (na regałach); dewocjonalia, ciekawe książki o obrazie Jezusa Miłosiernego oraz o Święcie Miłosierdzia i o bł. Michale (w sklepiku)

12. Dnia 14 kwietnia br. będziemy przeżywać ustanowione przez Sejm RP w 2019 roku Święto Chrztu Polski. Tego dnia będziemy dziękować za dar chrztu świętego i modlić się, aby nasza Ojczyzna była zawsze wierna Bogu.

13. Bóg zapłać Dobroczyńcom i Pielgrzymom...

===================================================

PAN JEZUS ŻĄDA USTANOWIENIA ŚWIĘTA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

W pewnej chwili usłyszałam te słowa: córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim. Pragnę, aby święto miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosier­dzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar, w dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko co istnieje wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do Mnie, rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby, uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do Źródła Miłosierdzia Mojego. (Dz 699)