Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

| dodał:

JEZU, UFAM TOBIE!

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 19.O4.2020

1. Dzisiaj Msze Święte są odprawiane wg porządku niedzielnego, w koniecznej sytuacji równocześnie też w kościele dolnym; do skarbonek możemy złożyć ofiary na CARITAS Archidiecezji Białostockiej.

2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 76. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży” (List Kard. S. Wyszyńskiego Prymasa Polski na XXXIII Tydzień Miłosierdzia, 1972 r.). Wraz z parafialną CARITAS modlić się będziemy w intencjach osób potrzebujących; prosimy o zgłaszanie osób/rodzin będących w szczególnie trudnej sytuacji, zachęcamy również do ofiarności na ten cel.

3. Niech Tydzień Miłosierdzia, który od 2013 roku - wg zamysłu Bł.Michała Sopoćki - rozpoczyna się Niedzielą Miłosierdzia będzie  „Oktawą Miłosierdzia”. Codziennie w Koronce i Mszy Św. o godz. 1500 polecać będziemy dzieło CARITAS Kościoła naszej archidiecezji.

4. Od jutra (20 kwietnia) wg nowych zarządzeń władz cywilnych i kościelnych zostanie zwiększona liczba wiernych, którzy mogą jednocześnie gromadzić się w świątyni (100 osób w głównej świątyni; 50 osób w dolnym kościele). W związku z tym w tygodniu praktycznie możemy uczestniczyć w Mszach Świętych bez ograniczeń, zachowując zalecone środki bezpieczeństwa. Zapraszamy do korzystania z łaski Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, sakramentu pokuty i indywidualnej modlitwy. Dla osób, które w niedziele nie będą mogły uczestniczyć w Mszach Świętych z racji choroby, zagrożenia lub braku miejsca w świątyni, Ks. Arcybiskup przedłużył dyspensę do 11 maja 2020 r.

5. Uroczystość Św. Wojciecha, B, M, Głównego Patrona Polski – 23 kwietnia.

6. Uroczystość Świętego Jerzego, M. Głównego Patrona Archidiecezji Białostockiej i Seminarium Duchownego – 24 kwietnia.

7. Święto Św. Marka, Ew. – 25 kwietnia.

I etap pielgrzymowania Białostockim Szlakiem Bł. Ks. Michała Sopocki odbędzie się 28 kwietnia 2020: Msza Święta w kościele pw. Świętego Rocha o godz. 1800, a po niej przejście do Katedry. Szczegółowy program ukaże się w majowym numerze miesięcznika DROGI MIŁOSIERDZIA.

8. Msze Święte w tygodniu odprawiane będą w głównej świątyni; adoracja – w dolnym kościele.

9. Po Mszy Świętej będzie możliwość poświęcenia obrazów oraz dewocjonaliów.

10. Zachęcamy do modlitwy przy relikwiach Bł. Michała, Św. Faustyny i Św. Jana Pawła

11. W księdze pamiątkowej oraz na kartkach można zapisać intencje do Miłosierdzia Bożego, grupy nawiedzające sanktuarium, zarówno dziś jak też w innym czasie niech wpiszą się do kroniki.

12. W dolnym kościele możemy nawiedzić kryptę, w której spoczywały doczesne szczątki Sługi Bożego Ks. Michała Sopoćki, w holu dolnego kościoła można obejrzeć wystawy o Bł. Michale.

13. Obrazki i foldery (na regałach); dewocjonalia, ciekawe książki o obrazie Jezusa Miłosiernego oraz o Święcie Miłosierdzia i o bł. Michale (w sklepiku)

14. Bóg zapłać Dobroczyńcom i Pielgrzymom...

===================================================

PAN JEZUS ŻĄDA USTANOWIENIA ŚWIĘTA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

W pewnej chwili usłyszałam te słowa: córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim. Pragnę, aby święto miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosier­dzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar, w dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko co istnieje wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do Mnie, rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby, uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do Źródła Miłosierdzia Mojego. (Dz 699)