Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

| dodał:

1. Dzisiaj przeżywamy niedzielę misyjną, przed kościołem są zbierane ofiary na misyjne dzieło „Ad Gentes”.

2. W tym tygodniu zakończy się nawiedzenie rodzin przez OŁTARZYK Jezusa Miłosiernego z relikwiami Bł. Michała przy ul. Sokólskiej 11. Spotkanie organizacyjne mieszkańców ul. Sokólskiej 13,15,17,19,21 i 23, którzy będą przeżywać nawiedzenie, odbędzie się w poniedziałek (jutro) po Mszy Świętej o godz. 1800.

3. I  czwartek miesiąca: Msza Święta z nabożeństwem w intencji powołań kapłańskich i zakonnych o godz. 1800, po niej katecheza dla wspólnoty adoracyjnej. Przy tej okazji prosimy o niezabieranie lub wyłączanie telefonów komórkowych w czasie Mszy Świętych i adoracji. Bardzo też prosimy, aby nie wychodzić ze świątyni po Mszy Świętej w czasie wystawiania Najświętszego Sakramentu.

4. I piątek: Msza Święta o godz. 1630 dla uczniów i katecheza dla klas czwartych;

5. I sobota: nabożeństwo do Niep. Serca Maryi i Dzień Skupienia Kół Żywego Różańca, rozpoczęcie Mszą Świętą o godz. 700 i różaniec. Po różańcu spotkanie formacyjne w sali pod plebanią i różaniec.

6. I niedziela: różaniec, procesja, katecheza chrzcielna. Przez kolejne pierwsze niedziele (od marca do października) będzie odprawiana Nowenna, przygotowująca do 10-lecia Cudu Eucharystycznego w Sokółce. W naszym Sanktuarium do jubileuszowej Nowenny dołączymy dziękczynienie za beatyfikację Ks. Michała Sopoćki w 10. rocznicę tego wydarzenia oraz modlitwę o jego kanonizację.

7. Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych przypada 1 marca.

8. Prasa katolicka (na regałach).

9. Ks. Arcybiskup Metropolita skierował do racy duszpasterskiej (na miejsce ks. Marcina) ks. Kamila Kochanowskiego, który kanonicznie rozpoczyna posługę od 1 marca tego roku, ale już jest wśród nas. Życzymy, aby ks. Kamil dobrze czuł się w naszej wspólnocie, otoczmy go modlitwą.

10. Dane statystyczne z kolędy: liczba odwiedzonych domów – 3 693 (3 666); nieobecnych – 449 (502); nieprzyjmujących kapłana – 12 (13); ofiary na kościół 192 030 zł + 50$ (179 740+100$). Informacjami i spostrzeżeniami podzielimy się za tydzień.

11. Zgodnie z obowiązującym prawem polscy podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego; status taki posiada Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. Bł. Ks. Michała Sopoćki, które wspiera nasze sanktuarium, promuje kult miłosierdzia Bożego i bł. Michała Sopoćki, a także organizuje dzieła miłosierdzia; zachęcamy do wsparcia Stowarzyszenia; nr KRS: 0000130906. Na regałach są również ulotki CARITAS Archidiecezji Białostockiej.

12. Bóg zapłać za wszelkie dobro; dziękujemy za ofiary na Caritas ze Środy Popielcowej (8 800 zł).

========================================================================

ZARZĄDZENIE Arcybiskupa Tadeusza Wojdy Metropolity Białostockiego

 w sprawie Nowenny Eucharystycznej

Czcigodny Księże Proboszczu!

W tym roku przypada 10. rocznica wydarzenia eucharystycznego w Sokółce. To nie przypadek, że to nadzwyczajne wydarzenie miało miejsce w Sokółce. Jeśli Jezus właśnie w konsekrowanej hostii zechciał pozostawić nam widzialny znak swojej obecności, oznacza to, że w tym znaku ukryte jest Jego przesłanie. Próbujmy je odczytać!

Zacznijmy od tego, że w sokólskiej cząstce Jezus Chrystus pozostawił nam odrobinę swojego serca, serca w agonii, serca umęczonego z miłości. Pod postaciami chleba
i wina ukrywa się żywy Jezus Chrystus, bije Jego najsłodsze serce. Pod postaciami chleba
i wina żyje Jezus Chrystus, Bóg, który zniżył się do poziomu człowieka, aby z nim nawiązać dialog miłości. W Sokółce mówi do nas i dzieli się z nami miłością. Starajmy się
w Eucharystii i przez Eucharystię zgłębić tajemnicę Jego znaku, poznać przesłanie, które nam przekazuje.

Uświadamiamy sobie też, że skoro Jezus znak swojej obecności pozostawił nam w Eucharystii, to musimy pozostawać przy Eucharystii. Musimy zgłębić jej sens i znaczenie dla naszego chrześcijańskiego życia. Musimy lepiej poznać i zrozumieć czym jest Eucharystia!

Eucharystia stanowi centrum naszego życia chrześcijańskiego i duchowego. Nie można żyć bez tego pokarmu duchowego. Jakakolwiek odnowa duchowa bez Niej jest wprost niemożliwa. W Eucharystii sam Chrystus ponownie objawia się między swoimi uczniami, wyjaśnia Pisma, rozgrzewa serca, rozjaśnia umysły, otwiera oczy i pozwala się rozpoznać.

Ta właśnie prawda jest dla nas zasadniczym motywem, aby tę dziesiątą rocznicę Jego objawienia podkreślić poprzez konkretne inicjatywy. Doceniam i zachęcam do kontynuacji tych modlitw eucharystycznych, które już istnieją w poszczególnych parafiach.

Jako rzecz nową zarządzam, aby w formie Nowenny Eucharystycznej we wszystkich parafiach naszej Archidiecezji, w okresie od 4 marca do 7 października br., w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, na każdej Mszy św. głosić homilie eucharystyczne, a po Mszy św. przeprowadzić krótką adorację Najświętszego Sakramentu. Zwieńczeniem tych przygotowań będzie uroczysta celebracja Eucharystii w Sokółce w dniu 7 października br.

Propozycje homilii oraz adoracji na poszczególne miesiące przygotowują liturgiści naszej Archidiecezji. Wydział Duszpasterstwa Kurii będzie je każdorazowo przesyłał pocztą elektroniczną do wszystkich parafii.

Niech nam towarzyszy głęboka miłość do Eucharystii i pragnienie zjednoczenia z Jezusem żywym i obecnym pośród nas.

+ Tadeusz Wojda SAC

Arcybiskup Metropolita Białostocki

Nr101/18/A

Białystok, 21 lutego 2018 r.

===========================================================================

NOWENNA

w X-lecie Cudu Eucharystycznego w Sokółce

(X-lecie beatyfikacji Ks. Michała Sopoćki)

pieśń:Bądźże pozdrowiona, Hostyjo żywa

1WYZNANIE WIARY

P: Wierzymy, Panie Jezu Chryste, że z nieskończonej miłości ku nam ustanowiłeś Najświętszy Sakrament. Prosimy Cię, wołając:

W: O Jezu, umocnij naszą wiarę!

—Wierzymy, że w każdej Mszy świętej przez posługę kapłana przemieniasz mocą Ducha Świętego chleb i wino w Ciało i Krew Swoją. -

—Wierzymy, że w tej Hostii Najświętszej jesteś obecny z Ciałem i Krwią, Duszą i Bóstwem, jako nasz Bóg, Zbawiciel i Król. -

—Wierzymy, boś Ty sam to objawił, bo tak naucza Twój święty katolicki Kościół. -

—Wierzymy silniej, aniżeli gdyby Cię oglądał nasz wzrok i dotykała ran Twoich nasza ręka, bo zmysły oszukać nas mogą, ale wiara nigdy.

Wierzymy w Twoje miłosierdzie, ogarniające wszystkich grzeszników, którzy z ufnością do Ciebie się zwracają.

P: O Jezu, umocnij naszą wiarę, abyśmy Cię widzieli nie tylko okiem wiary, ale także okiem miłości i byli zawsze miłymi Sercu Twojemu. W: Amen.

pieśń: Ja wiem, w kogo ja wierzę,

2 UWIELBIENIE

P: Z najgłębszą wiarą, pokorą i miłością upadamy do stóp Twoich Boże utajony, i oddajemy Ci pokłon. Wielbimy Bóstwo i człowieczeństwo Twoje, ukryte pod postacią chleba, prosząc:

W: Przyjmij, Jezu, nasze uwielbienie!

—Wielbimy Ciało Twoje za nas przybite do krzyża i Krew Twoją za nas przelaną. -

—Wielbimy Serce Twoje zawsze dla nas otwarte. -

—Wielbimy za siebie i za tych, którzy Ciebie nie znają albo, co gorsza, słowem i życiem znieważają. -

—Wielbimy Cię wraz ze wszystkimi na ziemi i w czyśćcu, wraz ze Świętymi i Aniołami w niebie, wraz z Królową naszą, Bogarodzicą Maryją. –

Wielbimy Jezu twoje miłosierdzie, które objawiasz nam w Najświętszym Sakramencie

P: Wielbimy Ciebie, Synu Boga żywego, z Ojcem i Duchem Świętym.

W: Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Zastępów. Niech będzie uwielbiony Przenajświętszy Sakra­ment teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Pieśń: Twoja cześć, chwała,

3 DZIĘKCZYNIENIE

P: Przyjmij, o Jezu, nasze dziękczynienie za wszystkie Twoje łaski, a szczególnie za ten nieoceniony dar Twojej miłości. Wołamy do Ciebie:

W: Dziękujemy Ci, Jezu!

—Za to, żeś ustanowił Najświętszy Sakrament Ołtarza. -

—Za to, że od dwudziestu wieków ofiarujesz się codziennie, uobecniasz swoją Ofiarę. -

—Za to, że jesteś obecny nieustannie w tylu kościołach na całym świecie. -

—Za to, że nas karmisz i uświęcasz Ciałem i Krwią Swoją. -

—Za to, żeś i nas powołał do Wieczernika Swego, którym jest Kościół Twój święty, i pozwalasz nam zasiadać do Uczty eucharystycznej. -

—Za to, że od tylu lat przebywasz w naszej świątyni. -

—Za to, że przyjmujesz nasze hołdy, słuchasz naszych próśb, i błogosławisz Twemu ludowi.

- Za to, że w Bł. Michale Sopoćce dałeś nam wzór apostoła Twego miłosierdzia

pieśń: Chwała i dziękczynienie, albo:Dzięki o Panie, składamy dzięki,

4 PRZEPROSZENIE

P: Panie Jezu, Boże utajony, z głębi serc naszych przepraszamy Cię za wszystkie zniewagi, jakie o początku aż dotąd znosisz.

W: Przepraszamy Cię, Panie!

—Za wszystkie grzechy, bluźnierstwa i obelgi. -

—Za wszelkie zaniedbania w niedzielnej i świątecznej służbie Bożej. -

—Za opuszczanie Komunii świętej wielkanocnej i Wiatyku oraz za niegodne lub niepobożne przyjmowanie Ciała i Krwi Twojej. -

—Za wszelkie nieuszanowania popełnione w świątyniach Twoich. -

—Za wszystkie nasze grzechy i niewierności. -

—Za wszelką niewdzięczność okazaną Ci przez ludzi.

Za nadużywanie Twojego miłosierdzia

pieśń: Serce Twe, Jezu miłością goreje, albo:Z tej biednej ziemi,

5. OFIAROWANIE

P: Ofiarujemy Boskiemu Sercu Twojemu siebie samych i wszystko nasze, jakoś Ty oddał nam Siebie samego. Ofiarujemy rozum, by Cię coraz doskonalej poznawał, i serce, by Cię coraz goręcej miłowało, i wolę, by Twej woli coraz wierniej słuchała, i całe życie nasze, by płonęło na Twoją chwałę, i całą wieczność naszą, by w niej czcić i miłować Cię bez końca. Naszą szczerą wolę ofiary wyraźmy słowami:

W: W ręce Twoje oddaję, o Panie!

-W ręce Twoje oddaję, Panie, siebie samego, życie i śmierć moją. –

-Wszystkie moje pragnienia, zamiary i prace. -

-Wszystkie moje radości i wszystkie moje smutki. -

-Moje powodzenia i niepowodzenia. -

-Wszystkich, których kocham i którzy mnie kochają. -

-Przyjaciół, ich dobro i uświęcenie, wrogów i nasze pojednanie. -

-Nasze rodziny i całe społeczeństwo. -

-Twój Kościół i Najwyższego Pasterza. -

-Głodnych, spragnionych, osieroconych i bezdomnych.

-Modlitwy i intencje polecane za wstawiennictwem Bł. Michała Sopoćki, prosząc o jego kanonizację

Modlitwa za wstawiennictwem Bł. Michała i o kanonizację

pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem

===========================================================================

Eucharystia: ofiara, pamiątka i uczta

Księża biskupi zebrani na Soborze Watykańskim II stwierdzili, że Pan Jezus w wieczerniku, tej nocy, w której był wydany, ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy Kościołowi, w którym my wszyscy ochrzczeni jesteśmy, powierzyć pamiątkę swojej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały (KL 47). Można więc w skrócie powiedzieć, że Pan Jezus zostawił nam Eucharystię jako ofiarę, pamiątkę i ucztę.

Eucharystia - ofiarą - co to znaczy? Od początku dziejów ludzie składali Bogu swoje ofiary, przez nie starając się Go przebłagać, dziękować, prosić. Wiemy z Biblii, że dwaj bracia: Abel i Kain składali Bogu ofiarę z owoców swojej pracy. Niestety, doszło do tragedii, brat zabił brata. Taką ofiarę dziękczynną po potopie złożył Bogu patriarcha Noe. Wszystkie jednakże ofiary nie mogły przebłagać Boga za grzech pierwszych ludzi, za tę wielką tragedię. Musiał przyjść ktoś, kto będzie równy Bogu, a jednocześnie prawdziwym człowiekiem w jednej osobie. Taką osobą jest nasz Pan Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Pan Jezus przybył do nas, aby udowodnić, że Bóg Ojciec tak nas kocha, że z tej miłości dał nam swojego Syna. Pan Jezus przyszedł na świat, aby przeżyć grozę Wielkiego Piątku. Ewangelie ukazują nam Zbawiciela będącego w drodze do Jerozolimy, gdzie złoży Ojcu z siebie krwawą ofiarę za nas, za całą ludzkość. W Liście do Hebrajczyków czytamy o wyższości ofiary Chrystusa nad wszystkimi ofiarami Starego Prawa. Otóż Jezus z ofiarą własnej krwi wszedł do Ojca i zasiadł po Jego prawicy. Ojciec obdarzył Go chwałą zmartwychwstania. Jezus powraca do nas, aby tę ofiarę uobecniać podczas każdej Mszy św. Św. Paweł pisze, że Jezus raz umarł i śmierć nie ma nad Nim już więcej władzy. U Jezusa wszystko jest dzisiaj. Dlatego też Jego ofiara krzyżowa nie skończyła się i będzie trwała do powtórnego przyjścia Zbawiciela na świat. Ta ofiara Chrystusa jest obecna w każdej Mszy św. Można powiedzieć, że ofiara Krzyża i ofiara Mszy św. jest to znak równości, jest to ta sama ofiara. W każdej Mszy św. Pan Jezus ofiarowuje się za nas i za całą ludzkość tak jak w Wielki Piątek, ale we Mszy św. czyni to w sposób niekrwawy pod postacią chleba i wina. Można powiedzieć, że Jezus ciągle w każdej Mszy św. w sposób sakramentalny przelewa za nas swoją krew. Gdybyśmy w to wierzyli, to nasze kościoły byłyby pełne ludzi podczas Mszy św., to byśmy jej nie opuszczali z błahego powodu.

Pan Jezus przekazał swoją ofiarę Kościołowi, którym jesteśmy. Dlatego też Msza św. jest ofiarą całego Kościoła, księdza, który ją celebruje i każdego z nas. Pan Jezus chce, abyśmy dołączyli się do Jego ofiary tu uobecnianej za nasze i innych zbawienie. Przykładem udziału w ofierze Chrystusa jest Najświętsza Maryja Panna. Ona stojąc pod krzyżem, łączyła się duchowo z cierpieniami swojego Syna. Jej duszę przeszył miecz boleści, Ona Ojcu ofiarowywała swojego Syna, a naszego Zbawiciela.

Zbawiciel pragnie, żebyśmy dołączyli się do Jego ofiary. Co możemy ofiarować? Na pewno siebie samego, samą; trud przyjścia do kościoła. Nasze dobre uczynki, dobre słowa, naszą pracę, cierpienia duchowe i fizyczne, doznane krzywdy. Wyrazem naszej postawy ofiarnej będzie nasz dar złożony na tacę. Odchodząc z tego świata, ofiarujemy naszą agonię, aby na wieki połączyć się z naszym Zbawicielem.

Eucharystia - pamiątką - co to znaczy? Nikt z nas nie chce być zapomniany przez najbliższych, przez znajomych. Są pamiątki bardzo smutne, tragiczne, jak pozostałości po niemieckich obozach koncentracyjnych, sowieckich gułagach, cmentarze pomordowanych polskich oficerów w Katyniu czy w Miednoje. Są pamiątki chlubne, jak pomniki naszych bohaterów narodowych. Są pamiątki naszej wiary, jak nasz kościół parafialny. Nieraz rodzice mówią, ciężko pracujemy, ale niech naszym dzieciom będzie lżej niż nam. Pozostawimy im na pamiątkę owoce naszej pracy. Niech nas dobrze wspominają.

Podobnie Pan Jezus chciał, abyśmy Go nie zapomnieli, abyśmy o Nim dla naszego dobra, dla naszego zbawienia pamiętali. Dlatego zostawił nam Eucharystię jako swoją pamiątkę. W każdej Mszy św. słyszymy słowa Chrystusa powtarzane przez kapłana celebransa: „To czyńcie na moją pamiątkę”. Nie jest to zwykła pamiątka, jak zdjęcia w albumie lub pamiętniku dokumentujące wydarzenia, które minęły i do nas już nie wrócą. Eucharystia jest żywą pamiątką. To, co podczas Mszy św. wspominamy, mocą Ducha Świętego jest obecne, więc sam Pan Jezus zmartwychwstały i uwielbiony, wydarzenia z Jego życia, głównie śmierć, zstąpienie do otchłani, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, zesłanie Ducha Świętego i zapowiedź powtórnego przyjścia.

Jeżeli mamy wiarę, to podczas Mszy św. możemy spotkać Chrystusa, dotknąć Go, jak kobieta chora na krwotok, która mówiła, „obym dotknęła się frędzli Jego płaszcza, a będę zdrowa”.

Eucharystia - ucztą - co to znaczy? Zawsze ze składanymi ofiarami łączono ucztę. Po złożonej ofierze zasiadano we wspólnocie rodzinnej lub sąsiedzkiej do stołu, aby w dalszym ciągu dziękować Bogu oraz umacniać więzy rodzinne lub sąsiedzkie.

Podobnie uczynił Pan Jezus szanując ogólnoludzką tradycję. Ustanowił Eucharystię w ramach wieczerzy, w ramach uczty. Tak jak do Apostołów na Ostatniej Wieczerzy, tak Pan Jezus podczas każdej Mszy św. wypowiada do nas zaproszenie: „Bierzcie i spożywajcie. Bierzcie i pijcie”.

Co Pan Jezus nam daje podczas Mszy św. - uczty? Daje nam przede wszystkim siebie. W Eucharystii - Komunii św. umacnia w nas życie wieczne. On mówi: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Kto Mnie spożywa, będzie żył na wieki”. Jeżeli z Panem Jezusem przez Komunię św. jesteśmy często, nawet codziennie, to będziemy z nim w godzinę naszej śmierci i przez całą wieczność. Św. Jan Paweł II powtórzył słowa św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika z pierwszego wieku, że Komunia św. jest lekarstwem na nieśmiertelność.

Przez Komunię św. Pan Jezus broni nas przed grzechem i szatanem. Sami tego na pewno nieraz doświadczaliśmy, że po Komunii św. z wiarą i pobożnością przyjętej jesteśmy lepsi, bardziej odporni na zło, na grzech. Także, jeżeli w naszym sercu jest Pan Jezus, szatan nie ma do nas dostępu. Wspomniany już św. Ignacy Antiocheński mówił do chrześcijan: „Gromadźcie się jak najczęściej na Eucharystii, bo wtedy złość szatana w nicość obraca się wobec waszej jedności w wierze”.

Również Pan Jezus przez Komunię św. pomaga nam czynić dobrze, uzdalnia nas do postawy służebnej, do miłości względem bliźnich, nawet tej największej przejawiającej się w przebaczeniu, pojednaniu i zgodzie.

Korzystajmy więc z zaproszenia Zbawiciela i bierzmy czynny, i pełny udział w Jego uczcie.