Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

| dodał:

1.W środę 8 marca przypada zwyczajowy Dzień Kobiet. Do życzeńi upominków dołączmy modlitwę za niewiasty naszej parafii (żony, matki, babcie, siostry), również módlmy się za te panie, które pod wpływem różnych ideologii zatracają kobiece wartości.

2. DZIĘKCZYNIENIE ZA OCALENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU, w 28. rocznicę katastrofy pociągu przewożącego chlor, odbędzie się w czwartek 9 marca: godz. 1630 – przy Krzyżu w miejscu katastrofy przy ul. Poleskiej Droga Krzyżowa Ocalenia do naszego Sanktuarium, godz. 1800 – Msza Święta pod przewodnictwem Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Nasze modlitwy będziemy zanosić za wstawiennictwem bł. ks. Michała Sopoćki, Patrona Miasta Białegostoku. Zapraszamy do licznego udziału w Drodze Krzyżowej i we Mszy Świętej.

3. Następna niedziela „Ad Gentes” będzie dniem modlitwy i zbiórki do skarbonek na cele misyjne.

4. Na regałach prasa katolicka: Tygodniki Idziemy i Gość Niedzielny; miesięcznik  Drogi Miłosierdzia, .

5. W związku z reformą oświatową reaktywuje swoją działalność Szkoła Podstawowa nr 42 w Białymstoku przy ul. Sokólskiej 1.Dyrekcja Szkoły zaprasza uczniów od kl. I do VII - również do klas sportowych i z rozszerzonym językiem angielskim. Szkoła kontynuuje chlubne tradycje Publicznego Gimnazjum nr 16 im. Bł. ks. Michała Sopoćki. To placówka otwarta na nowości edukacyjne i potrzeby wszystkich uczniów, kształcąca i wychowująca w duchu tradycyjnych wartości, rozwijająca pasje poznawcze młodzieży. Od 7 marca w każdy wtorek w godz.1700-1900 działa w szkole punkt informacyjny dla rodziców.

6. Na regałach znajdują się wydawnictwa: Drogi Miłosierdzia, IDZIEMY i Gość Niedzielny; na dolnej półce są skarbonki miłosierdzia.

7. Zmarli w I i II 2017: + Edward Żukowski, Jan Frankowski, Stanisława Kozak, Henryk Lengiewicz. Jan Lewonik, Janina Lasota, Zenon Kozłowski, Wacław Kozłowski, Władysława Zielińska, Bożena Stokowska, Daniela Wilbik, Jadwiga Skobodzińska, Stanisław Jeromin, Leonarda Wojtulewska, Anna Mrozowicz, Maria Bycul. Wieczny odpoczynek…

8. Bóg zapłać Dobroczyńcom.