Aktualności

NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA

MIŁOSIERNI JAK OJCIEC

W niedzielę 13 grudnia 2015 roku o godz. 15.00 w białostockim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Jego Ekscelencja Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki uroczyście otworzył DRZWI MIŁOSIERDZIA i tym samym otworzył Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Nad Drzwiami Świętymi zapalony został OGIEŃ MIŁOSIERDZIA. JUBILEUSZ kończy się w niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i po ostatniej Mszy Świętej zgaśnie ŚWIATŁO MIŁOSIERDZIA. Niech ono płonie jasnym płomieniem w naszych sercach, podtrzymywane i rozniecane Bożym Słowem, sakramentami świętymi i modlitwą.

Dziękujemy wszystkim, którzy przechodzili przez DRZWI w duchu wiary,  spełniając konieczne warunki i zyskując ODPUST JUBILEUSZOWY.

Nadal Sanktuarium będzie miejscem szczególnych łask wypraszanych za wstawiennictwem bł. Michała, zwłaszcza w Godzinie Miłosierdzia, a DRZWI ŚWIĄTYNI BĘDĄ SZEROKO OTWARTE dla wszystkich spragnionych Bożego Miłosierdzia.

ZAPRASZAMY.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dekret

Arcybiskupa Metropolity Białostockiego

w związku z ogłoszeniem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia

Bullą "Misericordiae vultus" z dnia 11 kwietnia 2015 roku Ojciec Święty Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Rozpocznie się on 8 grudnia 2015 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP a zakończy w uroczystość liturgiczną Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 20 listopada 2016 roku. W związku z Jubileuszem w III Niedzielę Adwentu 13 grudnia 2015 roku zostaną otwarte Drzwi Święte w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie, które staną się Bramą Miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję. Ta sama Brama Miłosierdzia zostanie otwarta na cały rok we wszystkich kościołach katedralnych, sanktuariach innych kościołach o szczególnym znaczeniu, wyznaczonych przez biskupów diecezjalnych.

I.W Archidiecezji Białostockiej Drzwi Miłosierdzia zostaną otwarte w następujących świątyniach:

kościół katedralny pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku

kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku

kościół pw. Ofiarowania NMP w Różanymstoku

kościół pw. Narodzenia NMP w Krypnie

kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce

kościół pw. Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie

II.Zgodnie z wolą Ojca Świętego Franciszka (List Ojca Świętego w sprawie ustanowienia odpustu w związku z Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia z 1 września 2015 r.) w czasie Jubileuszu odpust jubileuszowy mogą uzyskać wierni, którzy w duchu prawdziwego nawrócenia, wypełniając zwyczajne warunki związane z uzyskaniem odpustu, czyli przystąpią do sakramentu pokuty, przyjmą Komunię świętą w czasie Mszy św. lub poza nią oraz pobożne odmówią Wyznanie Wiary i pomodlą się w intencjach Ojca Świętego:

1. Osoby, które odbędą krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych, tak jak również do którejś z czterech Bazylik Papieskich w Rzymie (św. Piotra, św. Jana na Lateranie, Matki Bożej Większej i św. Pawła za Murami). Pielgrzymowanie winno być połączone z osobistą refleksją nad Bożym miłosierdziem.

2. Ponadto osoby, które z różnych powodów nie mogą udać się do Świętych Drzwi, przede wszystkim chorzy, starsi wiekiem i samotni, mogą uzyskać odpust jubileuszowy, przeżywając z wiarą i nadzieją doświadczenie choroby i samotności poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestnictwo we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, także za pośrednictwem środków społecznego przekazu

3. Więźniowie mogą uzyskać odpust jubileuszowy w kaplicach więziennych. Ilekroć przekraczać będą oni drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, ten gest oznaczać będzie dla nich przejście przez Drzwi Święte.

4. Wszyscy wierni mogą uzyskać odpust jubileuszowy za każdym razem, kiedy wypełnią jeden lub kilka uczynków miłosierdzia co do ciała lub duszy. Wiąże się z tym obowiązek zaangażowania w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego przebaczenia.

5. Jubileuszowy odpust można będzie uzyskać również dla zmarłych, "aby miłosierne oblicze Ojca uwolniło ich od wszelkich pozostałości winy".

III.W Roku Jubileuszowym Ojciec Święty Franciszek, mimo wszelkich przeciwnych rozporządzeń, udzielił wszystkim kapłanom upoważnienia do rozgrzeszania z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, a żałują z całego serca i proszą o przebaczenie. Kapłani mają przygotować się do tego wielkiego zadania, aby pomogli zrozumieć popełniony grzech oraz pokazali drogę prawdziwego nawrócenia.

Na czas przeżywania Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia wszystkim wiernym Archidiecezji Białostockiej udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Abp Edward Ozorowski

METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

Ks. Andrzej Kakareko

KANCLERZ KURII

Białystok, dnia 19 listopada 2015 roku

Nr 907/15/A

Modlitwa Roku Miłosierdzia


Panie Jezu Chryste,

Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza,a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.

Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas: O, gdybyś znała dar Boży!

Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,

Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego. Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie: niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.

Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,

aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.

Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen

PIELGRZYMKA

OSÓB KONSEKROWANYCH

DO SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W BIAŁYMSTOKU

Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA

ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO

30 stycznia 2016, godz. 15.00 (dolny kościół)