Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
II NIEDZIELA ADWENTU

| dodał:

1.Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przypada 8 grudnia (czwartek):

  • Msze Święte o godz. 615, 700, 900 i 1500 (w dolnym kościele);godz. 1800 (w głównej świątyni); godz.1200: „Godzina Łaski”; Msze Święte o godz. 1800 ofiarowane będą w intencji Rodziny Karmelitańskiej i Rycerstwa Niepokalanej oraz za mieszkańców ul. Białostoczek 17, jako dziękczynienie za nawiedzenie ołtarzyka miłosierdzia.

2.W najbliższą sobotę 10 XII w godz. 800–1700 odbędzie się zbiórka produktów do paczek świątecznych, w sklepach na terenie naszego osiedla.

3.W następną niedzielę 11 grudnia:

  • po wszystkich Mszach Św. udzielane będzie błogosławieństwo matkom oczekującym potomstwa
  • katechezy parafialne: dla uczniów klas drugich szkół podstawowych – po Mszy Św. o godz. 1230 oraz dla gimnazjów – po Mszy Św. o godz. 1800;
  • zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie;

4.Poświęcone opłatki wigilijne (przy wejściu na chór); Świece CARITAS (przy wyjściu); prasa – Zwiastun Miłosierdzia, Gość Niedzielny, Idziemy oraz pocztówki bożonarodzeniowe (na regałach).

  • 5.AKADEMICKE REKOLEKCJE ADWENTOWEodbędą sięw dniach11 - 13grudnia,codziennie ogodz. 1930, w kościele NMP Matki Kościoła przy ul. Pogodnej 63.
  • 6.SPOTKANIE OPŁATKOWEśrodowiska akademickiego Białegostoku odbędziesiędnia 14grudnia ogodz. 1900wAuliWielkiej Pałacu Branickich.
  • 7.Rekolekcje dla KIK-u: 16-18 grudnia, godz. 1900 k-ł Św. Wojciecha.

8.Organizatorzy Akcji Szlachetna Paczka poszukują darczyńców, którzy z okazji Świąt Bożego Narodzenia zechcą pomóc rodzinom znajdującym się w bardzo trudnych warunkach materialnych. Aby włączyć się do projektu wystarczy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl* i wybrać sposób w jaki chcemy pomóc.

9.Dnia 9 grudnia o godzinie 1730 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ulicy Kościelnej 1A odbędzie się koncert krakowskiego artysty i pieśniarza Leszka Długosza. Wystąpi on z programem pod tytułem "Panie, kto mieszkać w domu Twoim będzie...", złożonym z pieśni i psalmów Franciszka Karpińskiego. Koncert poprzedzi prelekcja Waldemara Smaszcza, krytyka literackiego, o życiu i twórczości Franciszka Karpińskiego. Wstęp wolny.

10.Ukazał się nowy numer "Dróg Miłosierdzia". Temat numeru "Otwarte ręce
dla Pana" poświęcony jest Adwentowi i Bożemu Narodzeniu. Proponujemy
artykuły pod tytułem "Bóg przychodzi trzy razy", "Nie zagubić świąt"
oraz osobiste wypowiedzi kilkunastu znanych białostoczan na temat Bożego
Narodzenia. W numerze tym znajdziemy też materiały dotyczące zakończonego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, listu apostolskiego papieża Franciszka "Misericordia et misera" oraz nowego roku duszpasterskiego, którego hasłem są słowa "Idźcie i głoście!".

11.REKOLEKCJE ADWENTOWE parlamentarzystów oraz pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej Województwa Podlaskiego odbędą się w dniach 4 - 6 grudnia br., Msza św. codziennie o godz. 1930 w Starym Kościele Farnym w Białymstoku.

12.Bóg zapłać dobroczyńcom…

13.Spotkanie ze Świętym Mikołajem, Biskupem odbędzie się we środę po Mszy Świętej Roratniej o godz. 1800.

14..Wszystkie Msze Święte w dni powszednie (z wyjątkiem Niepokalanego Poczęcia o godz. 1800) będą w dolnym kościele

15. Centrum Medyczne REVITA zaprasza dzieci z rodzicami na spotkanie ze Świętym Mikołajem i atrakcjami (sesja zdjęciowa ze Świętym Mikołajem, gry, zabawy, prezenty... bezpłatne spotkania z ortopedą dziecięcym oraz komputerowe badania kręgosłupa i wad postawy.